Kreditupplysningar

Sergel levererar kreditupplysningstjänster som hjälper företag att fatta affärsbeslut. Om du ansökt om ett köp eller lån kan du därför ha fått hem en kreditupplysningskopia från oss. Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna vi får om kreditupplysningar.

Varför har någon beställt en kreditupplysning på mig? +

Anledning till att ta en kreditupplysning
Enligt lag är låne- och kreditgivare skyldiga att göra en kreditprövning på dig innan de beviljar ett lån eller säljer något på kredit. Storleken på köpet eller lånet spelar ingen roll, en kreditupplysning kan även tas för mindre köp och krediter.

Varje gång låne- och kreditgivarna lånar ut pengar tar de en risk. De behöver en försäkring på att du har förmåga att betala tillbaka ditt lån inklusive ränta och amorteringar och kreditupplysningen ger en bra bild över din ekonomiska situation för att bedöma om du är en lågrisk- eller högriskkund.

Ett företag kan ta en kreditupplysning på dig om du till exempel har köpt något på kredit, tecknat ett abonnemang eller ansökt om ett lån. I kreditupplysningskopian (brevet) som du har fått från oss ser du vem som har beställt kreditupplysningen. Beställaren behöver inte ha ditt tillstånd för att ta en kreditupplysning. Däremot krävs det ett legitimt behov för att beställa en kreditupplysning på en privatperson.

Den som har beställt kreditupplysningen
Det är Sergels kund som har beställt kreditupplysningen på dig och vi har lämnat ut kreditupplysningsinformationen till. Som nämnts ovan står det i kreditupplysningskopian vem som har beställt kreditupplysningen. Kontakta det företaget om du har frågor om varför de har tagit en kreditupplysning på dig.

Särskilda regler för företag
Är du företagare? Det krävs inget legitimt behov för att ta en kreditupplysning på ett företag. Sergels kund behöver därför inte svara på frågan varför de har beställt kreditupplysningen. Men om du har frågor bör du kontakta företaget som beställt upplysningen.

Vad är anledningen till att jag fått avslag på min kreditansökan? +

Det kan finnas olika anledningar till att du fått avslag på ett köp eller en låneansökan. Det kan till exempel vara att du har betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden. Även inkomst kan spela roll. Det är alltid företaget som har beställt kreditupplysningen som bestämmer om ett köp eller en kredit ska godkännas. Om du önskar veta varför du har fått avslag på en kreditansökan måste du kontakta företaget där du sökt kredit. Du finner namnet på företaget på kreditupplysningskopian.

Kan ni höja den kredit som tidigare beviljats? +

Sergel fattar inga beslut om beviljade eller utökade krediter. Om du har frågor om en kredit som du har hos en kreditgivare ber vi dig kontakta det företaget direkt.

Kan vem som helst ta en kreditupplysning på mig? +

För privatpersoner så krävs ett så kallat legitimt behov att beställa en kreditupplysning. Detta enligt paragraf 9 i Kreditupplysningslagen (KUL). Legitimt behov betyder att den som tar kreditupplysningen ska ha eller vara på väg att sälja något på kredit till dig, ingå ett kreditavtal eller har en anledning att göra en ekonomisk riskbedömning. Det kan till exempel vara att du vill teckna ett telefonabonnemang, köpa något på kredit eller ansöker om ett lån.

Det behövs däremot inte ett legitimt behov för att beställa en kreditupplysning på ett företag (en juridisk person, näringsidkare eller näringsanknuten person). Detta enligt Kreditupplysningslagen (KUL).

Vill du veta mer? Besök då IMY:s hemsida.

Bedrägerispärr och anmälan förlorad ID-handling +

Har du blivit utsatt för bedrägeri eller försök till bedrägeri? Då kan vi sätta en bedrägerispärr.

Så här fungerar det:

Händelsen ska vara polisanmäld.

Kontakta vår kundtjänst på telefon 0771-107070 (kontorstid).

Vid ditt samtal spärrar vi för kreditupplysning tillfälligt i två veckor. Spärren förhindrar att det går att ta en kreditupplysning på dig via Sergel.

Inom två veckor från det att du anmält händelsen ska du skicka din polisanmälan och ett personligt brev till Sergel.

I ditt personliga brev ska du skriva ”Jag vill inte att Sergel lämnar ut några uppgifter om mig”. Du kan också komplettera uppgifterna i polisanmälan om du anser att det är nödvändigt. Brevet ska vara personligen undertecknat av dig.

Vill du ta bort spärren innan femårsperioden har gått ut ska du skicka ett personligt brev till Sergel där du skriver information att du vill att vi tar bort spärren på ditt personnummer. Brevet ska vara undertecknat av dig och du behöver bifoga en kopia på en giltig ID-handling. Handläggningstiden är normalt 1-2 dagar från att vi mottagit din förfrågan. När vi har handlagt ärendet går det att göra en ny kreditupplysning dagen efter.

Ditt brev och polisanmälan skickas till:

Sergel Kredittjänster AB
ATT: Kredit/Utredningen
FE26184
105 26 Stockholm

Du kan även spärra ditt bankkort om du förlorat det:

Handelsbanken Sverige: 020-41 12 12 Utlandet: +46 8 411 21 22

SEB SEB:s kort, Sverige: 08-14 72 00 Utlandet: +46 8 14 72 00  Eurocard, Sverige:08-14 67 67 Utlandet: +46 8 14 67 67

Swedbank Sverige: 08-411 10 11 Utlandet:  +46 8 411 10 11

Nordea Sverige: 08-402 57 10 Utlandet: +46 8 402 57 10

Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar? +

För en privatperson finns en betalningsanmärkning kvar i tre år från det datum anmärkningen registrerats. För företag är anmärkningen (utslag) registrerad i fem år.

Hur vet jag om jag har betalningsanmärkningar? +

Du har rätt att beställa ett registerutdrag ur vårt kreditupplysningsregister. Detta måste du göra skriftligt och du måste själv underteckna brevet till oss.

Ett registerutdrag innehåller information om eventuella betalningsanmärkningar som finns registrerade hos oss och skuldsaldo hos Kronofogden.

Information om betalningsanmärkning +

Om man får en betalningsanmärkning kan det betyda svårigheter att få köp eller krediter beviljade. En betalningsanmärkning uppstår hos kreditupplysningsföretagen efter de fått information om att Kronofogden fastslagit en skuld.

Om en privatperson eller ett företag inte betalar en skuld i tid kan den gå vidare till Kronofogden, ett så kallat betalningsföreläggande. Om skulden inte betalas då heller kommer Kronofogden att delge företaget eller personen skulden samt meddela ett utslag, vilket innebär att skulden är fastställd.

Andra regler gäller för obetalda skatter och avgifter. Dessa behöver inte delges, utan har skulden överlämnats till Kronofogden kommer kreditupplysningsföretagen att notera en betalningsanmärkning.

Hur kan jag göra för att en felaktig betalningsanmärkning ska tas bort? +

Om du anser att en betalningsanmärkning eller annan information är felaktig kan du vända dig till oss med underlag som visar varför det är felaktig. Detta gör du till:

Sergel Kredittjänster AB
Rättelser
FE 26184
105 26 Stockholm

Du kan även kontakta oss på 0771-10 70 70, så hjälper vi dig med frågor om vad du behöver skicka.

Vi kommer att granska underlagen och därefter meddela dig ett beslut. Du kan finna mer information om felaktiga betalningsanmärkningar hos www.imy.se.

Jag anser att information om mig är felaktig +

När vi bedömer om information om dig är felaktig utgår vi från vad som gällde vid den tidpunkt då informationen tillkom. Sergel fattar beslut med utgångspunkt från Integritetsskyddsmyndighetens anvisningar. Du kan läsa mer om vad som gäller missvisande information på IMY:s hemsida www.imy.se.

Om du anser att information är felaktig kan du vända dig till oss med underlag som visar varför det är felaktigt, detta gör du till:

Sergel Kredittjänster AB
Rättelser
FE 26184
105 26 Stockholm

När vi mottagit underlaget, utreder vi detta vidare och återkommer med besked via post.

Vad betyder sekretess i Kronofogdens databas +

Vid enstaka allmänna mål (mål från stat eller kommun), kan ärendet beläggas med sekretess. Detta är aktuellt om skulden betalas innan Kronofogden beslutat att vidta några åtgärder. Det får inte heller ha funnits några andra registrerade allmänna mål hos Kronofogden under de senaste två åren. Anmärkningen tas då bort i Sergels kreditupplysningsregister.  Däremot hävs sekretessen om det under de kommande två åren registreras ett nytt allmänt mål. Då kommer den tidigare borttagna anmärkningen att synas igen, samt att en ny registreras för det nytillkomna målet.

Vilka uppgifter har Sergel om mig? +

Vi samlar in information om dig och din ekonomiska situation. Det är bland annat adress (Statens Person- och Adressregister – SPAR), inkomst (Skatteverket), betalningsanmärkningar och uppgifter om allmänna och enskilda mål (Kronofogden), handlingar och beslut från andra myndigheter (t ex beslut om förvaltare).

Läs mer under Sergels integritetspolicy.

Hur ofta uppdateras inkomstuppgifterna Sergel har om mig? +

Inkomstuppgifter uppdateras en gång per år. Detta sker efter att Skatteverket slutligen har fastställt din taxering.

Tänk på att taxeringsuppgifter visar din taxerade inkomst för det föregående året. Det innebär att den inkomst som du har haft under år 2020 taxeras du för år 2021. Om du nyligen fått eller ökat din inkomst tar det alltså ett tag innan vi får informationen från Skatteverket.