Dödsbo

Om du kontaktar oss gällande skulder för en person som är avliden, så kallat Dödsbo, behöver vi underlag som visar att du har rätt att företräda dödsboet. Vi kommer därför att fråga efter Bouppteckning, Dödsfallsintyg med släktskapsutredning eller likvärdigt underlag för att kunna lämna ut information till dig. Om du inte har något underlag tillgängligt kan vi endast lämna ut generell information om skulder i ett dödsbo hanteras.