Hållbarhet

Vår grundläggande övertygelse är att alla som skulle kunna vara kreditvärdiga, borde vara det. Vi säkerställer en fungerande kreditmarknad med efterlevnad, effektivitet och innovation.

Hållbarhet hos Sergel: integrerat och evidensbaserat

På Sergel är hållbarhet inte bara en policy; det är en del av vår företagskultur under vårt ledord ”We care”. Vi fokuserar inte bara på miljöaspekter utan även på ekonomisk och social hållbarhet.

Engagemang för FN:s hållbarhetsmål

Vi är stolta över vårt engagemang för FN:s globala mål för hållbar utveckling. Dessa mål inspirerar och vägleder vårt arbete. Vi inser att hållbarhet är avgörande inte bara för vår verksamhet utan för hela näringslivet. Genom att fokusera på en rad mål (3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 och 16), har vi gjort betydande framsteg mot en mer hållbar verksamhet.

 • Ekonomisk hållbarhet

  Vi förstår den betydelsefulla roll som inkasso spelar för ekonomisk hållbarhet. En sund ekonomi är avgörande för välgrundade beslut och för att driva den gröna agendan framåt. Genom att säkerställa att företag får betalt för sina varor och tjänster, möjliggör Sergel att dessa företag fortsätter att sälja produkter och tjänster till sina kunder. Detta är av central betydelse för att upprätthålla ekonomisk balans och främja samhällsdeltagandet för alla. Dessutom strävar Sergel efter att vara en ledande aktör i utvecklingen av en hållbar kreditmarknad.

  Genom att vårda relationen mellan kund och slutkund skapar vi värde för båda parter och säkerställer att våra kunder får betalt. Vi erbjuder individanpassade lösningar som gör processen och betalningen enklare för slutkunden. Genom detta arbete bidrar vi inte bara till ekonomisk stabilitet utan även till social inkludering och möjligheten till hållbara betalningslösningar för alla involverade parter.

 • Från ord till handling

  Vår resa mot hållbarhet stannar inte här. Vi strävar ständigt efter att förbättra och utveckla våra insatser för att göra ännu större positiva avtryck på samhället. Sedan många år tillbaka har vi skapat en helhetsstrategi som sträcker sig från rekrytering och medarbetarutveckling till leverantörspolicys och mångfaldsinitiativ. Det handlar om att tillhandahålla ekonomisk stabilitet för våra kunder, skapa förtroendefulla relationer med slutkunder, vara en engagerande arbetsplats för våra medarbetare och ha en hållbar verksamhet, som ett etiskt och ansvarsfullt företag.

  Detta kräver en förståelse för den avgörande betydelsen av den mänskliga faktorn och att involvera hela organisationen. Vi får inte underskatta kraften i människor. För att verkställa förändring krävs engagemang från samtliga i företaget. Genom att skapa en inkluderande miljö där diskussion och reflektion uppmuntras, kan vi dra nytta av medarbetarnas insikter och erfarenheter. Det handlar inte bara om att implementera strategier, utan också om att låta teamet vara delaktiga i processen och se hur de kan bidra till en hållbar vardag.

Några av våra hållbarhetsaktiviteter

 • Vi är certifierade och ställer oss bakom Science Based Targets Initiative. Genom noggranna klimatrisk- och konsekvensanalyser har vi formulerat utsläppsminskningsmål för koldioxid, och arbetar systematiskt och målmedvetet för att minska utsläppen.
 • Vi ställer miljökrav, sociala krav och GDPR-krav på leverantörer och affärspartners.

 • Vi erbjuder ledarskapsutbildning och workshops kring vår kultur och hållbarhet för våra anställda.
 • Vi säkerställer kompetenscoachning och utbildning av våra inkassoagenter, för att leverera en individuell, professionell, öppen, rättvis och ärlig dialog med våra slutkunder.
 • Vi arbetar systematiskt och målmedvetet med mångfald, jämställdhet och inkludering genom bland annat mätningar, workshops och e-learning.

Digitalisering och artificiell intelligens för en grönare framtid

Vi tar viktiga steg inom digitalisering och AI för att minska vår miljöpåverkan och öka effektiviteten. Genom att automatisera och digitalisera våra processer, inklusive brevhantering, minskar vi vårt pappersavfall och koldioxidutsläpp. Denna övergång mot en mer digitaliserad framtid är avgörande för att minska vår påverkan på miljön och främjar en mer hållbar verksamhet. Tekniken har potential att bidra till att uppnå minst 70 procent av målen för hållbar utveckling. Samtidigt måste vi vara medvetna om och vidta åtgärder för att säkerställa en effektiv energianvändning, särskilt med tanke på att 20 procent av all elanvändning förväntas gå till lagring av data år 2030.

På Sergel strävar vi efter att vara ledande inom hållbarhet, inte bara genom ord utan genom konkreta handlingar. Genom vårt engagemang för FN:s hållbarhetsmål, vår förståelse för den centrala rollen som ekonomisk hållbarhet spelar, och vår satsning på digitalisering och AI, tar vi steg mot en grönare och mer hållbar framtid för alla.

Sergel Sustainability Report 2023

I Sergels årsredovisning hittar du information om vårt hållbarhetsarbete.

Sergel Code of Conduct

Sergels uppförandekod beskriver våra värderingar och hur vi strävar efter att efterleva dem.