Integritetspolicy

Här kan du läsa mer om vår integritetspolicy. Under respektive länk finns mer information om respektive område, och vill du läsa hela texten samlat finns den längst ner under Integritetspolicyn.

Vi värnar om din personliga integritet och du kan känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter inom ramen för vår inkassoverksamhet. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra gällande dina rättigheter avseende vår hantering av dina personuppgifter.

Inkassoverksamhet

  1. Vilken information samlar vi in?
  2. Vad gör vi med informationen om dig?
  3. Vilka kan vi komma att dela din information med?
  4. Laglig grund för behandlingen
  5. Var behandlar vi dina personuppgifter?
  6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
  7. Dina rättigheter
  8. Integritetspolicyn (hela texten ovan)

Juridiska tjänster utom inkasso

(om du har fått ett brev av oss om att vi företräder vår Kund i en tvist gentemot dig)

Kreditupplysningsverksamhet

Cookies

Kontakta oss kring frågor om dataskydd