Företagsinkasso

Önskar du hjälp med att driva in försenade betalningar? Sergel erbjuder professionell och effektiv hantering av obetalda fakturor från företagskunder med samtidigt fokus på att värna dina kundrelationer. Med våra kundanpassade åtgärder och scoringmodeller kan vi maximera dina resultat och minimera kreditförluster.

Företagsinkasso via Sergel

Just nu är det tuffare tider och många svenska företag har svårt att betala sina fakturor. Antalet konkurser har stadigt ökat under det senaste året och ingen bransch är opåverkad. Detta gör det ännu viktigare att ha en bra och kundvänlig kravhantering, så att du maximerar möjligheterna att både behålla dina kunder och att få betalt.

När en obetald faktura förfaller gäller det att vara snabb med att kontakta kunden. Sergel har utvecklat en snabb och effektiv process där vi kommer in tidigt. Genom att ha ett kombinerat fokus på kundvård, kapitalskuld och din kunds betalningsförmåga hjälper vi dig att ta hand om obetalda fakturor på ett smart sätt. Vi tittar på faktorer som kundkategori, bransch, fordrans storlek, tidigare betalningsmönster, betalningsanmärkningar och eventuella skulder hos Kronofogden för att avgöra hur ditt ärende ska hanteras på bästa sätt.

Vi är både ett inkasso- och kreditupplysningsföretag. Genom att förena vår kunskap inom dessa områden har vi utvecklat vassa scoringmodeller som vi använder för att hitta rätt åtgärd för varje enskild kund. Sammantaget ger det en högre sannolikhet för snabbare betalning, så att du fortare får dina pengar.

Vi har automatiserat mycket av kravhanteringen, vilket gör att vi kan arbeta mer effektivt och göra mer än om våra kunder själva skulle hantera kraven. I företagsinkassotjänsten ingår att vi vid behov uppdaterar adresser, ringer kunden eller använder andra kontaktvägar. Vår metodik hjälper oss att inkassera tidigt och därmed minimera antalet av dina kunder som skickas till Kronofogden. Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan lösa även de mest komplexa ärenden.

Om det med hjälp av våra processjurister.

Kundfokuserad inkassoprocess

  • Vi startar processen på fakturans förfallodag
  • Vi fokuserar på bibehållandet av kund
  • Vi anpassar påminnelseprocessen efter kundens situation
  • Vi skapar hållbara betalningslösningar

Användning av kreditdata och juridisk rådgivning

  • Vi har jurister specialiserade på fordringar
  • Vi använder kreditdata för att hitta lösningar

På Sergel bryr vi oss om dina långsiktiga affärer och skapar därmed sätt att upprätthålla lönsamma relationer mellan dig och dina företagskunder. Med fokus på kundens betalningsbeteende och betalningsförmåga erbjuder Sergel olika lösningar för att nå hållbar och långsiktig lönsamhet.

 

Kravprocessen företagsinkasso
FakturaPåminnelseInkasso
Fakturan är nyligen förfallen men inte betald Fakturan är förfallen men inte betald Fakturan är förfallen och inte betald trots påminnelse
Sergels erfarna handläggare ringer slutkunden för dialog om betalning Betalningspåminnelse med möjlighet att nyttja förseningsersättning på 450 kr Inkassokrav med möjlighet att använda förseningsavgift på 450 kr. Försök till förlikning
Sergels erfarna handläggare följer upp obetalda påminnelser Specialistinkasso för större belopp eller återkommande slutkunder. Stämningsprocess med betalningsföreläggande och verkställighet. Juridiska tjänster, Sergels processjurister företräder klienten i tingsrätten. Hjälper även till med juridisk rådgivning
Stämningsprocess med betalningsföreläggande och verkställighet
Juridiska tjänster, Sergels processjurister företräder klienten i tingsrätten. Hjälper även till med juridisk rådgivning

Möt våra experter

Peter Hasselblad
Key Account Manager
Mattias Vestman
Business Area Manager Telekom

Vill du att vi kontaktar dig?

Lämna dina kontaktuppgifter nedan, så hör vi av oss till dig. Denna kontaktväg är enbart för dig som är intresserad av Sergels tjänster. Om du har fått ett inkassokrav kan du inte kontakta oss via formuläret nedan.