Vad betyder sekretess i Kronofogdens databas?

Vid enstaka allmänna mål (mål från stat eller kommun), kan ärendet beläggas med sekretess. Detta är aktuellt om skulden betalas innan Kronofogden beslutat att vidta några åtgärder. Det får inte heller ha funnits några andra registrerade allmänna mål hos Kronofogden under de senaste två åren. Anmärkningen tas då bort i Sergels kreditupplysningsregister.  Däremot hävs sekretessen om det under de kommande två åren registreras ett nytt allmänt mål. Då kommer den tidigare borttagna anmärkningen att synas igen, samt att en ny registreras för det nytillkomna målet.