Vilka uppgifter har Sergel om mig?

Vi samlar in information om dig och din ekonomiska situation. Det är bland annat adress (Statens Person- och Adressregister – SPAR), inkomst (Skatteverket), betalningsanmärkningar och uppgifter om allmänna och enskilda mål (Kronofogden), handlingar och beslut från andra myndigheter (t ex beslut om förvaltare).

Läs mer under Sergels integritetspolicy.