Fullmakt när du ska hjälpa någon annan

För att vi ska kunna diskutera ett ärende med någon annan än personen i fråga behöver vi en fullmakt från den som är skyldig pengar.

Observera att fullmakten ska undertecknas av den som lämnar fullmakten och ska skickas i original per post till:

Sergel Kredittjänster AB
C8268
190 26 Rosersberg

En fullmakt måste innehålla följande:

  • Gäldenärens fullständiga namn, födelsedatum och underskrift.
  • Vem får informationen
  • Vilken roll fullmakten gäller. Om det finns flera ärenden ber vi om ett ärendenummer.
  • Fullmaktens varaktighet
  • Om fullmakten endast gäller tillgång till ärendet, eller om avtal kan ingås för gäldenärens räkning.

En fullmakt ges enklast genom att skicka ett meddelande till oss på Mina Sidor eller så kan du ladda ner en fullmakt här.

I de fall den du ska hjälpa inte själv kan ge dig fullmakt kan du ansöka om att bli god man eller förvaltare hos Domstolsverket. Då ersätter deras beslut fullmakt från personen i fråga.