Fullmakt när du ska hjälpa någon annan

För att vi ska kunna diskutera ett ärende med någon annan behöver vi en fullmakt från den som ärendet gäller.

Det snabbaste sättet är att den som ger fullmakten registrerar den via Mina Sidor, då kan vi se den direkt.

Om den som ska ge fullmakt saknar Bank-ID kan man skicka in den per post genom att skriva ut och fylla i vår fullmaktsblankett.

Observera att fullmakten ska undertecknas av den som lämnar fullmakten och skickas i original per post till:

Sergel Kredittjänster AB
C8268
190 26 Rosersberg

I de fall den du ska hjälpa inte själv kan ge fullmakt kan du ansöka om att bli god man eller förvaltare hos Domstolsverket.