Jag kan inte betala hela skulden på en gång. Vad ska jag göra?

Genom att logga in på Mina Sidor kan du, under vissa förutsättningar, lägga upp en avbetalningsplan eller flytta fram betalningsdagen på ditt ärende.
Det är viktigt att du kontaktar oss, via Mina Sidor eller per telefon, senast på inkassokravets förfallodatum.

Tänk på att dina tjänster hos fordringsägaren kan komma att stängas av i samband med avbetalningsplan eller anstånd till dess att ärendet är slutbetalt.