Betalningar från utlandet

Betalar du från utlandet behöver du ange följande uppgifter:

Bank: Nordea
BIC/Swift code: NDEASESS
IBAN: SE86 9500 0099 6026 0001 0132
Ange ditt ärendenummer som meddelande till betalningsmottagaren.