Jag betalade fakturan innan jag fick inkassokravet, måste jag ändå betala inkassokostnad?

Har din betalning bokförts på mottagarens konto samma dag som inkassokravets utskriftsdatum eller senare är du skyldig att betala inkassokostnad och ränta.

Detta gäller inte skulder för hyror. För denna typ av fordran anses beloppet ha kommit till hyresvärden omedelbart vid betalningen och inte när betalningen bokförts på mottagarens konto.