Bestridande av ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden

Om du har en invändning mot skulden efter det att ärendet lämnats till Kronofogden, det vill säga du bestrider att du ska betala, behöver du göra ett skriftligt bestridande till Kronofogden där du förklarar vad du bestrider och varför. På kronofogden.se kan du läsa mer om hur du gör.