Utökad information på Mina sidor

Nu har du möjlighet att överblicka samtliga inbetalningar knutna till dina ärenden tillsammans med alla brev som Sergel har skickat till dig. Besök Mina sidor och välj det specifika ärendet du önskar ta del av.

Brev: Samtliga brev som Sergel har skickat till dig från och med 2019-12-01 kommer att finnas tillgängliga och vara nedladdningsbara.

Betalningar: Samtliga inbetalningar som har skett från och med 2019-12-01 redovisas.