Inspelning av samtal

När du ringer till vår kundtjänst kan samtalet komma att spelas in. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt så att vi alltid kan hjälpa dig på bästa sätt.

De inspelade samtalen lagras i upp till 14 dygn.

Personuppgiftsansvarig

Sergel Kredittjänster AB, org.nr 556264-8310, ansvarar för de kunduppgifter som behandlas inom Sergel. Ev. felaktigheter som rör privatpersoner kan anmälas till Sergels kundtjänst, tel. 0771-102040, som ansvarar för att dessa blir rättade.

Registerutdrag avseende ev. inspelade samtal

Privatpersoner har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Eftersom det inte är möjligt att återsöka samtal på enbart namn och personnummer, behöver vi även datum samt tidpunkt för samtalet. Begäran sänds till:

Sergel Kredittjänster AB
Att: Registerutdrag
FE 26184
105 26 Stockholm