Kronofogden

Återvinning – omprövning / borttag av betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning försvinner per automatik efter att den löpt ut (se hur länge finns en betalningsanmärkning kvar?) Du kan inte påverka denna tiden men om du kan bevisa att betalningsanmärkningen uppkommit felaktigt så kan du kräva dementi. Det innebär att din betalningsanmärkning raderas hos alla de svenska kreditupplysningsinstitut. Det är Integritetsskyddsmyndigheten som satt reglerna och en dementi görs endast om någon av nedan kriterier uppfylls:

• Skulden har betalats innan den noterade händelsen inträffade

• Betalningen har försenats av något som du inte har kunnat förutse och inte är ansvarig för (t.ex. datastopp hos banken som ska förmedla betalningen)

• Dom eller förlikning visar att du inte alls eller endast delvis varit skyldig att betala

• Det saknas uppgift som normalt registrerats och uppgiften är av betydelse för bedömning om din kreditvärdighet

För att ansöka om dementi kontaktar du oss på Sergel kredit@sergel.com och bifogar dokumentation som belägger att betalningsanmärkningen uppstått på felaktig grund. Det går även bra att skicka samma skriftliga begäran via post till:
Sergel Kredittjänster AB
ATT: Kredit/Utredning
FE 26184
105 26 Stockholm