Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning kan uppstå på flera olika sätt, men det vanligaste är när Kronofogden meddelat utslag.

En betalningsanmärkning syns bara under tiden den är giltig och påverkas inte av om du betalat skulden eller inte. Reglerna för betalningsanmärkningar finns i Kreditupplysningslagen.

En felaktig betalningsanmärkning ska raderas om någon av nedan punkter uppfylls:

• Skulden har betalats innan den noterade händelsen inträffade

• Betalningen har försenats av något som du inte har kunnat förutse och inte är ansvarig för (t.ex. datastopp hos banken som ska förmedla betalningen)

• Dom eller förlikning visar att du inte alls eller endast delvis varit skyldig att betala

• Det saknas uppgift som normalt registrerats och uppgiften är av betydelse för bedömning om din kreditvärdighet

Om anmärkningen har hanterats av Sergel inkasso skickar du med fördel ett meddelande på Mina sidor för snabbast hantering.

Om betalningsanmärkningen uppstått hos ett annat inkassobolag vänder du dig till dem som i sin tur gör utredningen. Du kan också begära borttag direkt hos oss men måste då bifoga beslut eller underlag från till exempel Kronofogden eller Tingsrätten.

Har du inte tillgång till Mina sidor kan du skicka den per post:
Sergel Kredittjänster AB
ATT: Kredit/Utredning
FE 26184
105 26 Stockholm