Vad är ett utslag?

Ett utslag kan jämföras med en dom. Du är alltså skyldig att betala det som framgår av utslaget.