Jag anser att information om mig är felaktig

När vi bedömer om information om dig är felaktig utgår vi från vad som gällde vid den tidpunkt då informationen tillkom. Sergel fattar beslut med utgångspunkt från Integritetsskyddsmyndighetens anvisningar. Du kan läsa mer om vad som gäller missvisande information på IMY:s hemsida www.imy.se.

Om du anser att information är felaktig kan du vända dig till oss med underlag som visar varför det är felaktigt, detta gör du till:

Sergel Kredittjänster AB
Rättelser
FE 26184
105 26 Stockholm

När vi mottagit underlaget, utreder vi detta vidare och återkommer med besked via post.