Jag vill kontakta Sergel, men har inte ärendenumret, vad uppger jag istället?

Ärendenumret (åtta siffror) hittar du längst upp i högra hörnet på Sergels brev.

Har du inte ärendenumret tillgängligt när du ringer går det bra att vänta kvar och uppge ditt person- eller organisationsnummer när du kommer fram till en handläggare.