Vilka kostnader kan tillkomma i ett inkassoärende?

Inkassokostnad: 180 kronor

Uppläggningsavgift vid avbetalningsplan: 170 kronor

Aviseringskostnad vid avbetalningsplan: 60 kronor per avisering

Betalningsföreläggande: 680 kronor

Utmätning: 600 kronor per år