Vilken dröjsmålsränta ska jag betala?

Om fordringsägaren och du i förväg har träffat ett avtal om ränta gäller detta. I sådana avtal brukar det stå att dröjsmålsränta ska betalas från förfallodagen med en viss procent.

Om inget avtal har träffats i förväg gäller räntelagens regler. Fordringsägaren har då rätt att ta ut dröjsmålsränta från den dag som infaller en månad efter det att denne har skickat en faktura eller på annat sätt krävt betalning, och då talat om att dröjsmålsränta annars måste betalas. Räntelagen ger fordringsägaren rätt att ta ut en årsränta som motsvarar Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter.