INKASSO

Inkassoavgift

Fordringsägaren har rätt till ersättning för inkassokostnad om inkassokravet har skickats senast samma dag som gäldenärens betalning har bokförts på fordringsägarens eller ombudets konto. Det är alltså inte när en betalning görs utan när den tas emot som är avgörande.

Det enda undantaget är om skulden avser hyra – då är det den dag som betalning gjorts som bestämmer om fordringsägaren har rätt till ersättning för inkassokostnaden.