Inkassoavgift

Du är skyldig att betala inkassokostnad om din betalning bokförts samma datum som inkassokravet skickats ut eller senare. Det är alltså inte när en betalning görs utan när den tas emot som är avgörande.

Det enda undantaget är om skulden avser hyra – då är det den dag som betalning gjorts som bestämmer om fordringsägaren har rätt till ersättning för inkassokostnaden.

Mer information om vilka avgifter du är skyldig att betala hittar du här.