Jag har fått ett inkassokrav trots att jag inte har fått någon betalningspåminnelse, måste jag ändå betala inkassokostnaden?

Det finns ingen skyldighet att skicka en betalningspåminnelse innan inkassokrav. Därmed är du skyldig att betala inkassokostnaden och räntan oavsett om du fått en betalningspåminnelse eller inte. Enda undantaget är parkeringsavgifter där en betalningspåminnelse måste skickas ut.