Avgift vid återbetalning

Sergel tar ut en administrativ avgift på 99 kr i samband med återbetalning av felaktigt inbetalt belopp enligt bransch praxis. Detta på grund av det merarbete det innebär för Sergel att administrera betalningen.