Förseningsersättning

Sedan mars 2013 finns laglig möjlighet att ta ut en förseningsavgift om den som har en skuld är näringsidkare (även enskild firma) eller myndighet. Det innebär att borgenären har rätt att ta ut förseningsersättning om 450 kronor vid försenad betalning. Den ersätter påminnelseavgift, inkassokostnad samt uppläggningsavgift för eventuell avbetalningsplan, på upp till 450 kr.

För att kunna ta ut avgiften krävs varken särskilt avtal mellan parterna eller föregående information, så länge det är minst 30 dagars betaltid på fakturan. Enligt räntelagen får dröjsmålsränta, och alltså även förseningsersättningen, tidigast tas ut 30 dagar efter fakturans avsändande.

Förseningsersättning gäller ej för privatpersoner.

Du kan läsa mer på följande länkar:

Regeringskansliet

IMY

Kronofogden