Kronofogden

Vad är en betalningsanmärkning och när uppstår den?

En betalningsanmärkning är en registrering som indikerar att du varit sen med din betalning.

Den registreras i samband med att Kronofogden meddelar utslag eller att Tingsrätten beslutat att du är betalningsansvarig. Även om du betalar skulden efter att utslaget/domen meddelats kvarstår anmärkningen.