Henrik är specialist på knepiga finanskrediter: ”Att hjälpa någon till skuldfrihet är en samhällsinsats.”

Bakom varje obetald och uppsagd kredit finns en individ och en unik situation. Henrik är Client Advisor på Sergel Kredittjänster. Han har under stor del av sitt yrkesliv jobbat med att inkassera äldre, ”svåra” fordringar, bland annat på statliga Almi. På Sergel ingår han i en grupp som är specialiserad på större skulder, främst obetalda banklån och företagsfordringar. Vi träffar honom för ett samtal om hantverket bakom varje uppklarat ärende.

Hej Henrik! Vad innebär egentligen ditt jobb?

Jag jobbar främst med finanskunder och deras blancokrediter, det vill säga uppsagda större lån utan säkerhet. Det är lån där bankens kund inte klarat av att betala ränta och amorteringar, vilket gjort att lånet sagts upp. Att hitta en lösning så att skulden blir betald är komplexa processer som kan ta flera år. Mitt jobb går ut på att driva processerna framåt och skapa realistiska amorteringsplaner med skuldfrihet som yttersta mål.

Vad krävs för att lyckas?

En stor påse empati, till att börja med. Jag tror inte på en inrutad, icke-flexibel approach, av typen ”det här gäller”. Man måste vara lyhörd och undvika att döma. Det handlar också om att skapa överblick och förklara situationen för gäldenären så att lösningen blir tydlig. Sedan behöver man bra verktyg för att hämta in och strukturera information. Jag tar många beslut i enskilda ärenden i mitt arbete. Det förutsätter en sammanvägd bedömning utifrån personlig kontakt, tillgänglig information och ärendets historik – samt magkänsla och erfarenhet.

Kan det bli känslomässigt?

Ja – det kan bli både argt och ledset. Ett tråkigt typexempel är ett par som tagit ett gemensamt lån, den ena personen har använt pengarna och förhållandet tagit slut – men båda är lik förbannat juridiskt ansvariga för den skuld som finns kvar. Det handlar som sagt om att vara empatisk, lyhörd och inte dömande. De som är arga, till exempel för att de får en mycket högre ränta efter att lånet sägs upp, får man bemöta lugnt och sakligt genom att hänvisa till ingångna avtal. Men sanningen att säga är det mindre av förtvivlan och vredesutbrott än vad folk i allmänhet föreställer sig. Många blir lättade över att kontakten med inkasso inte är så obehaglig som de förväntat sig. I och med att vi föreslår en lösning får de hopp i en jobbig situation.

Vad är ett kvitto på att man lyckats?

En skuldfri gäldenär och en nöjd fordringsägare! Det viktiga är inte kassaflödet, det är en hållbar plan som leder till att man kan avsluta ärendet. En bra indikator är att personen ifråga klarar av att hålla planen det första året. Efter en tre, fyra år är det inte ovanligt att situationen förbättrats. Eftersom avbetalningsplanen skapat goda förutsättningar så är man då betydligt närmare en lösning.

Hur borde fordringsägare arbeta för att göra ditt jobb enklar och vad skulle de själva tjäna på det?

Jag har förmånen att jobba nära kunder som verkligen strävar efter att behålla sina kunder. De försöker in i det längsta att hitta en lösning för att undvika att lånen sägs upp. I den dialogen introducerar våra kunder Sergel på ett bra sätt. Kontakten med inkassoföretaget kommer därmed inte som en överraskning för låntagaren. Vi har ett nära samarbete med bankernas kreditavdelningar. . Det innebär bland annat att vi upprättar gedigna rapporter och lägger mycket krut på att förklara hur och varför deras förfallna krediter utvecklas som de gör. Det handlar om att kunderna bryr sig, dels om sina kunder, dels om sitt varumärke. Det gör mitt arbete mer meningsfullt.

Avslutningsvis: Vad älskar du att få höra i ditt jobb?

Att jag är en hjälte och en klippa, från någon som blivit skuldfri. Genom att klara upp ärendet har jag inte bara gjort min kund nöjd. Att hjälpa någon till skuldfrihet – med beaktande av god inkassosed – är en samhällsinsats.