Tänk på detta när du säljer dina fordringar

Att sälja sina kundfordringar innebär att ett företag omgående får betalt för redan avskrivna och osäkra fordringar. Såväl kapital som resurser frigörs och företaget kan fokusera på kärnverksamheten. Slutet gott, allting gott? Inte riktigt. Det finns ett antal faktorer som du bör ta i beaktande innan du säljer dina fordringar.

Vi har träffat Mattias Vestman, Försäljnings- och Marknadschef på Sergel för att bena ut vad företag inte får missa när de säljer sina fordringar.

Hej Mattias! Vilka är de främsta anledningarna till att företag vill sälja sina fordringar?

Den främsta anledningen är det uppenbara – att man vill snabba på sitt kassaflöde. När företag behöver pengar snabbt kan det röra sig om nystartade företag i stark tillväxt, som vill kunna investera i något annat.

Sedan kan det vara av budgetskäl. Avskrivna fordringar är ofta värderade till noll eller väldigt lite. Säljer man dem så frigör man likvida medel, förbättrar resultatet och når förhoppningsvis upp till årsbudgeten.

Slutligen handlar det ofta om att man vill bli mer effektiv och få bättre kontroll över verksamheten. Har någon inte betalat är de för det mesta inte kund längre. Avslutar företaget relationen slipper de administrationen kring ärendet och kan fokusera på befintliga kunder och verksamhet istället.

Kan du inte ge lite konkreta tips på vad man ska tänka på när man ska sälja fordringar?

Jag kan förvånas över hur dåliga många företag är på att ge oss underlag att räkna på. Vill du ha ett bra pris, ge ett bra underlag. Många gånger får vi information där viktiga delar saknas och då blir risknivån högre i analysen jag gör.

Mitt andra tips är att avtala om huruvida köparen ska kunna sälja fordringarna vidare. Att aktörer köper skuldportföljer, styckar upp dem och säljer vidare är inte så vanligt i Norden. Det kan dock vara klokt att till exempel avtala om att endast överlåtelse mellan bolag inom en och samma koncern är tillåtet.

– ”Vill du ha ett bra pris, ge mig ett bra underlag” 

Det är också väldigt viktigt att du som säljer vet hur köparen kommer att bedriva sin kravverksamhet. Hur bemöter de kunderna, hur pass hårda är de i sin inkassering? Följer man god inkassosed? Man kan även titta på huruvida de driver småbelopp vidare. Rör det sig om 10–20 kronor så avslutar vi ärendet, men vissa tar chansen att lägga på ytterligare arvoden och tjäna på det.

Vi gör en bakgrundskontroll på företag som säljer; det är inte alla vi vill jobba med. Vi gör till exempel inte affärer med företag som vi bedömer har oskäliga dröjsmålsräntor. Många av dessa företag kanske är i stort behov av att sälja sina fordringar. Någon annan aktör kanske köper. Då är frågan om man vill sälja till det företag som köpte från den kanske lite tvivelaktiga verksamheten?

Vad ett underlag bör innehålla:

  • Information om skuldernas ålder och storlek samt om kunderna (gäldenärerna)
  • Hur har fordringarna hanterats tidigare? Vilka åtgärder har vidtagits?
  • Vilka ärenden har avslutats det senaste året?
  • Hur mycket har kundens kunder betalat de senaste åren? När skedde betalningarna?
  • Finns det domar (utslag) i ärendena – i vilka ärenden?