Vräkning är dyrt

Kostnaderna vid avhysning av boende från hyresrätter är enorma. Ett enskilt avhysningsärende kan kosta samhället och fastighetsägaren upp till 150 000 kronor. 

Veikko Korhonen, regionchef i Södertälje på D. Carnegie & Co., känner väl till kostnadsproblematiken. Han menar att slutnotan till och med kan bli högre:

– Lägger man till eventuella renoveringskostnader – om hyresrätten är i dåligt skick – kan kostnaderna dra iväg ordentligt. Även om den avhysta själv ska stå för sådana kostnader, kanske det inte finns någon betalningsförmåga och då måste man i värsta fall skriva av skulden. Om en person exempelvis inte har någon inkomst kan ju inte Kronofogden mäta ut något.

Skärpta rutiner

Varje månad upprättar D. Carnegie & Co:s ekonomiavdelning listor på de hyresgäster som är sena med betalningen. Dessa slussas sedan vidare till de assistenter som ansvarar för uthyrningen på respektive område. Deras uppdrag blir sedan att kontakta hyresgästen och fatta beslut om ifall ärendet ska gå vidare till inkasso. Veikko påpekar att inkassoföretaget har kommit att bli deras expertrådgivare, till exempel i fråga om hyreslagen.

– Ekonomiavdelningen kan ju inte ta kontakt med alla som är sena med betalningarna, så det är upp till respektive regionkontor att sköta. Vi skickar inga påminnelser, så sena betalningar går mer eller mindre direkt till inkasso. Våra assistenter vänder sig till dem i en mängd olika frågor, där de får agera rådgivare. Det gör att vi ofta kommer fram till lösningar som påskyndar processen så att de inte drar ut på tiden.

Veikko förtydligar att inget anstånd ges när det gäller hyrorna – rutinerna har skärpts och i slutänden gäller det trots allt att säkra intäkterna. Han upplever att samarbetet mellan D. Carnegie & Co. och det inkassobolag de anlitar fungerar bra, i och med att inkassobolaget har kunskap om processerna och vet vad som gäller.

Långa processer blir dyra processer

Det är givetvis olika faktorer som spelar in ifråga hur lång tid ett avhysningsärende tar, men många gånger är det själva delgivningsprocessen som gör situationen komplicerad; om man inte kan delge hyresgästen om avhysning är man relativt låst.

– Vi vill ju såklart att ärendet ska ta så kort tid som möjligt, inte bara för vår egen del utan för hyresgästens. Att dra ut på processen innebär ju egentligen bara att deras skuld växer. Ibland kan det ta ända upp till ett år att driva igenom ett sådant ärende, vilket i slutänden blir en väldigt kostsam historia.

Veikkos tre tips:

• Var tydlig i kommunikationen gentemot hyresgästerna och proaktiv i arbetet med att förmedla vikten av att betala i tid till de boende.

• För en aktiv dialog med sena betalare på flera fronter. Initialt från fastighetsförvaltningen och efter att ärendet överlämnats till inkasso, även från deras sida.

• Arbeta tätt i ert samarbete med inkassobolaget. Gör det möjligt för dem att lära sig så mycket som möjligt om er verksamhet och gällande regler.