Blogg

 • Om kundupplevelsen och kundlojalitet i telekomvärlden

  Kostnaden för att förlora en kund är som regel högre än vinsten av att skaffa en ny kund. Alla företag känner till detta, och denna erfarenhet bekräftas även i flera internationella branschrapporter. Varför är då kunder mer eller mindre lojala? Och varför är ”det första samtalet” värt miljoner?

 • Så påverkar inkasso affärsrelationen

  Hur påverkas företagets affärer av kvaliteten i dess inkassohantering? Vilka krav ska du ställa på en outsourcingpartner? Och hur kan du möta EU:s nya, skärpta regler för hantering av personuppgifter utan onödigt, fördyrande krångel?

 • Prispressad inkassotjänst – förlustaffär för kommuner

  Vid offentliga upphandlingar vinner i regel den som erbjuder det lägsta priset. I sak är det bra – det är ju våra skattepengar det rör sig om. Ifråga om inkassotjänster gäller samma givetvis samma sak; lägst pris vinner. Men frågan är – hur påverkas kvaliteten av det pressade priset?

 • Ta hand om dina hyresgäster

  Kostnaderna vid avhysning av boende från hyresrätter är enorma. Ett enskilt avhysningsärende kan kosta samhället och fastighetsägaren upp till 150 000 kronor.

 • Mer information = bättre beslut

  Business intelligence (BI) är ett begrepp som numera används allt flitigare. Men hur intelligenta är egentligen alla insatser som görs med stora data? Och än mer intressant – agerar vi på den information vi får ut?