Fick förfallodatumet förlängt och kunde betala i tid

På Sergel har vi uppmärksammat att förfallodatumets tidpunkt är viktig för betalare. Det finns ett direkt samband mellan betalningsdatum och betalningsförmåga. Man vill betala och göra rätt för sig. Med rätt förutsättningar är det möjligt.

En dag ringer Ali till Sergel, eftersom han har en faktura som han inte kommer hinna betala i tid. Det framgår av hans tonläge att han verkar uppgiven. Ali berättar att han just den här månaden dragit på sig fler räkningar än vad han normalt brukar ha. Det har resulterat i att han inte mäktar med att betala alla i tid. En känsla av skam kan urskiljas när han förklarar att det inte är likt honom att inte kunna betala i tid.  

På Sergel vill vi alltid hjälpa till så gott det går. Vi förstår att det kan vara ekonomiskt tufft i perioder eftersom ingen lever ett statiskt liv. Ena månaden kan man behöva göra flera större inköp, en annan månad kan man bli sjuk. Handläggaren förklarar för Ali att Sergel förstår att omständigheter kan förändras, oavsett om det är sådant man kan påverka själv eller inte, och att betalningssvårigheter är något som alla kan råka ut för.  

Vi förklarar att den bästa lösningen på Alis situation är att förlänga betaldatumet. Genom att bevilja 10 dagars anstånd på inkassokravet förlängs hans möjligheter att kunna betala. Det innebär att Alis förfallodatum flyttas till den 28:e istället eftersom vi utgår från inkassokravets förfallodatum när vi förlänger, vilket  tidigare var den 18:e. Handläggaren förklara därefter att man använder samma betalningsuppgifter som på inkassokravet, även om man får betalningsdatumet förlängt. Via inkassokravet kan Ali välja att betala med antingen Swish via en QR-kod eller till plusgirot. Det alternativ som passar honom bäst.  

Vi informerar även Ali om att han kan logga in på Mina Sidor och hantera sitt ärende på egen hand om en liknande situation skulle uppstå igen. Under vissa förutsättningar kan man flytta fram betalningsdagen eller lägga upp en avbetalningsplan själv. Ali uppskattar att vi informerar om alternativen som finns när betalningssvårigheter uppstår. Han berättar upprepade gånger att han verkligen värdesätter hjälpen och att det inte tillhör hans vardag att hamna i liknande situationer, sedan avslutas samtalet. 

På Sergel är vi måna om att hjälpa alla så långt det går och på ett sätt som passar individen i fråga. Behöver du hjälp med ditt ärende kan du logga in på Mina Sidor och skicka ett meddelande till oss. Vill du hellre ringa hittar du telefonnumret som gäller för ditt specifika ärende längst ner på inkassokravet. Du når oss annars på telefonnummer 0771–102040. 

Information om hur ett anstånd fungerar

Ett anstånd behöver inte alltid vara på 10 dagar, utan kan vara både längre och kortare beroende på riktlinjer från vår kund. Vi utgår alltid ifrån inkassokravets förfallodag när vi beviljar. Vid beviljat anstånd är det inte helt ovanligt att ditt abonnemang/tjänst pausas hos fordringsägaren, eftersom betalningen försenas. Detta är inget Sergel påverka. Det kommer igång igen när du betalat.

  • Genom ett anstånd kan vi enbart förhindra ärendet från att gå vidare till betalningsföreläggande hos Kronofogden. Så fort en faktura förfaller hos fordringsägaren börjar räntan ticka. Sergel får ditt ärende ungefär 30 dagar senare. Även fast Sergel beviljar ett anstånd fortsätter räntan löpa.  
Läs mer

Läs även dessa lösningar