Använde fullmakt för att hjälpa sin mamma med gammal faktura

Nina kontaktade Sergel, å sin mammas vägnar, när hon hade fått ett inkassobrev om en gammal skuld. Nina menar att hennes mamma inte visste om skulden och frågar om den inte borde ha preskriberats i och med att hennes mamma inte mottagit något brev. Nina berättar även att hon och hennes mamma fyllt i en fullmakt via Mina Sidor, för att hon ska få hantera ärendet åt sin mamma.

Vårt uppdrag är att hjälpa Nina och hennes mamma genom att förklara hur det fungerar. Handläggaren kan se att Sergel har skickat ut brev till Ninas mamma minst en gång om året utan att ha fått brevet i retur. När man skickar brev till någons folkbokföringsadress och det inte kommer i retur betyder det att preskriptionen bryts och att ärendet därmed kvarstår.  

Genom samtalet med handläggaren förstår Nina att hennes mamma måste betala skulden. Handläggaren och Nina pratar ytterligare en stund till innan samtalet avslutas. Hon tackar innerligt för den hjälp och förståelse vi har givit henne, eftersom Nina själv aldrig varit i en liknande situation, därefter lägger de på. 

För att vi ska kunna diskutera ett ärende med någon annan än personen i fråga behöver vi en fullmakt från den som är skyldig pengar. En fullmakt måste innehålla följande: 

  • Gäldenärens fullständiga namn, födelsedatum och underskrift. 
  • Vem får informationen. 
  • Vilken roll fullmakten gäller. Om det finns flera ärenden ber vi om ett ärendenummer. 
  • Fullmaktens varaktighet. 
  • Om fullmakten endast gäller tillgång till ärendet, eller om avtal kan ingås för gäldenärens räkning.

En fullmakt ges enklast genom att fylla i den digitalt på Mina Sidor. 

På Sergel är vi måna om att hjälpa alla så långt det går och på ett sätt som passar individen i fråga. Behöver du hjälp med ditt ärende kan du logga in på Mina Sidor och skicka ett meddelande till oss. Vill du hellre ringa hittar du telefonnumret som gäller för ditt specifika ärende längst ner på inkassokravet. Du når oss annars på telefonnummer 0771–102040. 

Läs mer

Läs även dessa lösningar