Sergel tog fram rapport till kund - kunde fokusera på rätt saker

På Sergel strävar vi alltid efter att efterleva vårt ledord ”We Care”, i alla möten, oavsett om det är med kund eller gäldenär.

En av våra kunder inom bank & finans, en nischbank med fokus på blancolån, hade ett behov av ökad inkassering och bättre rapportering. När företaget fick höra om Sergels lösningar landade valet av samarbetspartner på oss. Tillsammans skulle vi hjälpa människor i skuld.  

Sergel investerar i långsiktiga kundrelationer och samarbetet sträcker sig tillbaka till 2013. Det gör kunden till en av våra äldsta.  

Vårt uppdrag är att alltid hjälpa kunden med anpassade lösningar. Banken hade en väldigt tydlig kravställning. För att kunna möta deras behov skapade Sergel en KPI-rapport, utifrån bankens nyckeltal. Den rapporten har varit väldigt uppskattad. Vår rapportering och uppföljning har gjort att banken fått en tydlig bild av vad de ska fokusera på, samtidigt som insatserna har resulterat i ett ökat kassaflöde för kund. 

Tillsammans arbetar vi proaktivt, utifrån en mötesstrategi som passar dem oerhört bra. Vi ställer kontinuerligt upp som bollplank och låter samarbetet fortgå allteftersom vi återkopplar på detaljnivå. Allt vi gör, gör vi utifrån kundens behov, med fokus på utfall och inkassering – för att förbättra deras kravhantering och lösningsgrad.    

Sergel har genom samarbetet kunnat erbjuda väldigt kunnig personal, som ständigt arbetat med analys, för att hjälpa kunden till det goda resultat de har idag. I slutändan handlar det om att främja sunda krediter och hjälpa kunden säkerställa en långsiktig och stabil relation mellan dem och deras kunder. För att Sergel bryr sig!   

Se hur vi hjälpt andra