Med Sergels scoring kan kunden skicka rätt ärenden till Kronofogden

På Sergel strävar vi alltid efter att efterleva vårt ledord ”We Care”. Det betyder att vi på flera olika sätt försöker bistå våra kunder i mötet med sina kunder, för att göra deras upplevelse så bra som möjligt.

En av våra kunder, en stor aktör på telekommarknaden, har ett stort behov av inkassohantering från en extern part. Sergel har sedan en tid tillbaka hanterat alla deras inkassoärenden. Sedan samarbetets start har behovet liksom relationen utvecklats. De upplevde med tiden ett ökat behov av tillförlitliga data. Kunden ville vara säker på att vi förstod och kunde allt om deras affär.    

Tack vare all vår data har Sergel möjlighet att svara upp mot kundens behov. Kunden hade krav på att vi skulle förstå deras kunders beteende, först hur de ter sig hos dem och sedan hos oss, när de skickas vidare till inkasso. All data som härrör från vår verksamhet används för att förbättra våra kunders intelligens i både kreditbeslut och hela betalningsprocessen, samt att förbättra den enkla upplevelsen för slutkunden. Genom analys av olika segment hjälper vi våra kunder att lära känna deras kunder bättre, vilket har lett till optimerade kreditpolicys och ökade intäkter. Det i sig skapar ett mervärde för kunden.  

Sergel är experter på att avgöra lönsamheten i en kundrelation, så kunden kan känna sig trygg med att lämna krediter till potentiella köpare. Eftersom kreditbedömningar ställer krav på både snabbhet och automatisering, i och med att många vill göra affären direkt, har kunden kunnat koppla sitt system till vår scoring och fått oerhört snabba svar.  

Genom detta kan kunden fortsätta fokusera på att sälja mer, samtidigt som de får en ansvarsfull, effektiv och snabb kreditgivning. Med den långsiktiga lönsamheten och med betalningsförmågan i fokus, tack vare rätt kunskap kring scoringmodeller, har vi tillsammans med kunden kunnat skicka rätt, och så få som möjligt, vidare till Kronofogden.     

Se hur vi hjälpt andra