Sergel agerar kundtjänst och biträder i domstol

Ett av Sveriges starkaste varumärken inom telekom saknade en partner som kunde bistå med både inkasso- och legaltjänster. Eftersom mängden ärenden var oerhört stor och resurserna inte tillräckliga hörde de av sig till Sergel.

Sergels uppdrag är att hjälpa kunden utifrån deras behov. Tillsammans med kunden var vi redan från början överens om att det i slutändan är kundens kund som ska ha en trevlig kundresa. Sergel har därmed agerat som deras kundtjänst, och hanterar i dagsläget ca 10 000 samtal i månaden. Sergels vision om att försöka hjälpa kundens kund i den första kanalen man kommer i kontakt med har därmed blivit än mer viktigt, både för oss och kunden. Att säkerställa minimalt antal interaktioner är viktigt i inkassoprocessen eftersom det kan kännas genant för dem som hamnat i skuld.  

Inte nog med att vi hjälper dem med hantering av inkassoärenden, där vi blir som en form av kundtjänst, har Sergels legalavdelning och kundens kundrelationsavdelning även ett väldigt tätt samarbete. Vi företräder kunden i domstol både när de stämmer och blir stämda, eftersom vi är specialiserade på fordringstvister inom bland annat telekom. Våra jurister känner ett stort ansvar när de företräder kunden i domstol eftersom de både representerar kunden samtidigt som de agerar mellanhand åt kunden och kundens kund.   

Med den gedigna erfarenhet och kunskap vi besitter kan vi ge rätt typ av råd och hjälpa kunder utveckla sina verksamheter på rätt sätt. Det tillåter våra kunder att fokusera på sådant som är viktigt för dem. I en värld där man inte har tid till att vara experter på allt kliver Sergels jurister in för att göra det svåra enkelt och ha en öppen och nära dialog. Det nära samarbetet har gjort att kunden kan fatta juridiska beslut på underlag som de känner sig trygga med.   

Nu fortsätter arbetet i att bistå våra kunder och möta deras behov.   

Se hur vi hjälpt andra