Sergel värnar era kundrelationer och bryr sig om individen

Inkassobranschen har under en lång tid uppfattats som ganska hård, hotfull och skrämmande. Det har Sergel Kredittjänster velat förändra sedan en tid tillbaka. Genom god kommunikation, ett individanpassat bemötande och förenklade processer tror Sergel att det är möjligt. Därför genomsyras det dagliga arbetet ständigt av ledordet We Care – eftersom vi bryr oss på riktigt.

Vi befinner oss i en tid där det blir allt svårare att betala och få betalt, och där människor med betalningssvårigheter befinner sig i en sårbar situation. För Sergel är det viktigt att människor som kommer i kontakt med oss blir professionellt bemötta och känner att vi tar hänsyn till deras betalningsförmåga. Genom Sergels erfarenhet och databas med interna och externa data vet vi vad bästa tänkbara hantering är från situation till situation. Det gör att Sergel kan vara pricksäkra i analyser av betalningsförmågan.

Relationer och rätt kunskap
På Sergel vet vi att man måste lägga fokus på människors betalningsbeteende och förstå att olika förutsättningar måste mötas på olika sätt. Med den förståelsen kan varje enskild betalares situation bemötas på bästa sätt utifrån dess förutsättningar. Den enskildas hantering baseras även på vår förståelse av kunden, vilket resulterar i att alla inblandade parter blir nöjda.

Många konsumenter upplever svårigheter med att betala sina räkningar, trots att man vill betala. Mot dessa utsatta konsumenter återspeglas Sergels ledord tydligt. Att lägga upp avbetalningsplaner är alltid alternativ ett för oss och Sergel råder alltid människor till att börja betala av, även om det bara är en liten summa varje månad. Detta eftersom Sergel inte ser något egenvärde i att skicka människor till Kronofogden.Vi hittar alltid en lösning för människor i skuld.

I ett försök att göra det mänskliga bemötandet ännu bättre har Sergel sedan en tid tillbaka även ett samarbete med den legitimerad kuratorn och terapeuten Sandra Jannas som sprider kunskap och utbildar vår personal. We Care är inte bara tomma ord utan snarare en palett av tillvägagångssätt som genomsyrar hela verksamheten.

Det senaste året har Sergel seglat fram som branschens utmanare. Sergels mål är på sikt att ytterst få ärenden ska gå till Kronofogden. Därtill, som expert på kommunikation och betalningsbeteende hjälpa människor till en hållbar ekonomi genom individanpassad bearbetning. Det är lätt att förblinda sig i dagar som alla hjärtans dag och allt vad det står för. Men faktum är att omtanke tillhör alla årets 365 dagar. Det är därför We Care, som är vårt ledord på Sergel, ska genomsyra allt vi gör varje dag.