Öka kundlivstidsvärdet med Sergel

Det är roligt att göra affärer men inte lika roligt när kunden inte betalar. Upplever du som företagare att dina kunders betalningar inkommer för sent, kanske inte alls och att du därmed måste påminna om betalning? Hur du bör agera beror på din och kundens relation, samt hur mycket du vill göra på egen hand. Det är däremot viktigt att göra något, gärna så tidigt som möjligt. Med Sergel Kredittjänster slipper du jaga kunderna till betalning.

Kreditscoring   
Ett sätt att slippa hamna i situationer där kunder inte kan betala är att ta till hjälp genom snabb och enkel kreditscoring där du kan få en helhetsbedömning av kundens kreditförmåga. Med den hjälpen kan du enklare bedöma kunders kreditvärdighet och betalningsförmåga. 

All data som kommer från Sergels verksamhet används för att förbättra våra kunders intelligens i både kreditbeslut och i hela betalningsprocessen, samtidigt som vi försöker förbättra upplevelsen för slutkunden. Genom rätt typ av analys hjälper vi våra kunder att lära känna deras kunder bättre, vilket har lett till optimerade kreditpolicys och ökade intäkter. Det i sig skapar ett mervärde för er. Vill du läsa mer om hur vi hjälpt andra med liknande problem kan du göra det här.  

Fakturahantering   
Att hantera fakturor är något nästintill alla företag gör, oavsett bransch eller bolag. Vi förstår att det kan bli tidskrävande och ta fokus från kärnverksamheten samtidigt som det kan finnas svårigheter i fakturahanteringen på grund av begränsade möjligheter att utveckla system, fakturamallar och distribution.   

Med Sergel som fakturahanteringspartner är det enda du behöver göra att skicka filerna till oss. Med stor flexibilitet väljer du precis hur det ska fungera, vilket upplägg och vilka betalkanaler som ska erbjudas. Du slipper fundera över teknik, kostnader och distribution och kan i stället fokusera på kundrelationen och det som är viktigt för er verksamhet. 

”Genom att använda Sergel för fakturahantering slipper företagare utveckla egna system vilket både sparar er tid och sänker kostnaden. Att spara både tid och pengar, med lösningar anpassade utifrån er verksamhet samtidigt som ni alltid kan vara säkra på att pengarna kommer in och kundrelationen inte äventyras. Det är ett vinnande koncept”, säger Mattias Vestman, Business Area Manager Telecom på Sergel.

Inkassohantering   
När en skuld väl har förfallit kan det vara svårt att få din kund att betala, med påminnelser och samtal som lätt kan utmynna i en besvärlig kundrelation. Att kunna lämna ifrån sig den delen av arbetet och separera det från er relation hade kunnat underlätta. Där kan vi gå in och ta hand om er relation samtidigt som ni får betalt.  

Att skicka människor till Kronofogden gör inte bara att de slås ut från kreditsystemet och i värsta fall sina hem, utan även att företagen som i första hand godkände krediten blir av med sin kund. Minskad kundchurn är på både kort och lång sikt mycket mer lönsamt, och bör värderas mycket högre i inkassoprocessen.

Tvist
När man inte är överens kan våra jurister hjälpa båda parter till en lösning. Många gånger handlar det om förlikning där juristerna förhandlar fram en lösning som oftast är mest lönsam eftersom slutkunden i detta fall går med på en frivillig betalning. I vissa fall, där man inte kommer överens, hjälper juristerna till med att få fram ett domslut.

Kundförståelse
Sergel förstår att det är lätt att hamna i skuld av flera olika anledningar. Man kan ha dragit på sig för mycket krediter, ha påverkats av höjda räntor och levnadsomkostnader eller inte ha tillräckligt med kunskap för att agera med förnuft. Oavsett vad skälet är vill vi hjälpa era kunder till en hållbar ekonomisk situation genom en anpassad och individualiserad betalnings- och kreditprocess, samtidigt som vi hjälper er att förlänga och utveckla kundlivstidsvärdet. Vill du läsa om hur vi hjälpt människor till betalning kan du göra det här.      

Sergel hanterar drygt 60 procent av alla telekomfakturor som går till inkasso i Sverige. Detta och dedikerade team ger oss unik kunskap och överlägset mest data kring hur man bäst bemöter kunder, beviljar krediter och får betalt.  Som uppstickaren i kreditbranschen vill vi utmana med hållbar ekonomi som bas.