Kravhantering

Genom vår erfarenhet vet vi att det bästa sättet är att ta kontakt med din kund för att uppnå betalning. En mjukare påminnelsehantering kan stärka kundrelationen istället för att omedelbart stänga av lönsamma kunder.

Det goda kundmötet

På Sergel genomför vi fler än 3 000 telefonmöten varje dag. Det ger oss möjlighet att göra ett riktigt gott första intryck. Vi uppnår detta genom att vara vänliga, trovärdiga och hjälpsamma, vilket är grunden för Sergels koncept ”Det goda kundmötet”.

Beroende på faktorer som kundkategori, fordrans storlek, tidigare betalningsmönster och liknande, avgörs hur ett ärende ska hanteras. Vi har en av landets största gäldenärsdatabaser och uppdaterar den ständigt med intern och extern data. Därför kan våra analyser om betalningsförmåga blir mer pricksäkra. Med en pricksäker analys kan vi förbättra våra processer och göra dem mer effektiva. En mer effektiv hantering ger en stark återvinning.

Möjligheterna att kontakta din kund är bland annat korta och informativa sms, olika typer av brev och personligt telefonsamtal från någon av våra medarbetare. Budskapet kan givetvis anpassas efter era önskemål.

Du avgör när du vill att vi tar vid i processen; exempelvis redan vid påminnelse eller när det är dags för inkasso. Vi använder vårt gedigna beslutsstöd av information för att avgöra rätt åtgärd i rätt tid. Informationen kan också ge ett starkt stöd i beslut om ni bör stänga eller hålla eventuellt löpande tjänst öppen.

”We care”-påminnelsen

Vi påminner din kund om utebliven betalning. Vid utebliven betalning efter ”We care”-påminnelse kan fordran tas vidare i den ordinarie kravprocessen med inkassokrav som första åtgärd.

Ett mjukare steg i processen och en positiv dialog

 • En kund som bara glömt att betala uppskattar en mjukare kontakt.
 • Ett mjukare steg minskar kundtapp och ger en positiv bild av er.
 • Vid försenad betalning avgör vi nästa steg baserat på vår erfarenhet.
 • Med proaktiva påminnelser stimuleras snabbare betalning.

Rätt åtgärd för rätt kund

 • Med vår erfarenhet vet vi vad som stimulerar till snabbare betalning.
 • Minska risken för en tappad kund genom att påminna kunden på rätt sätt.
 • Beroende på kundkategori väljs brev, sms, personligt samtal etc.
 • Anpassa budskapet inom respektive kanal efter mottagaren.

Inkasso

Vi inkasserar din fordran vid utebliven betalning.

Så kan Sergel hjälpa er:

 • När andra gör riskbedömningar, gör vi möjlighetsbedömningar.
 • Vi vet vilken som är den mest lönsamma åtgärden.
 • Branschanpassade och unika processer.
 • En av Sveriges största databaser avseende gäldenärs- och betalningsbeteenden.

Rätt åtgärd för rätt kund:

 • Vi vet vad som stimulerar till snabbare betalning.
 • Rätt typ av kontakt vårdar relationen och minskar risken för att förlora kunden.
 • Vi startar processen med ett inkassokrav och kan vid utebliven betalning följa upp med olika kanaler som sms, personligt samtal, brev och liknande.
 • Kundanpassade budskap stimulerar snabbare betalning.

Juridiska tjänster

Med våra juridiska tjänster får du tillgång till spetskompetens inom bland annat process-, fordrings-, skadestånds- och hyresrätt. Även utbildningar och juridisk rådgivning erbjuds, anpassat utifrån dina behov och önskemål. Läs mer om våra juridiska tjänster här.

Köp av fordringar

Försäljning av era kundfordringar innebär att ni omgående får betalt för redan avskrivna och osäkra fordringar. Ni frigör kapital och resurser och kan fokusera på kärnverksamheten.

Sergels namn och goda anseende i branschen försäkrar er om att allt arbete mot gäldenärerna sker med högt ställda krav på etik, kvalitet och kompetens.

Då vi har en väl fungerande process för att hantera större volymer av förfallna och osäkra kundfordringar mot privatpersoner kan vi ge fördelaktiga erbjudanden.

För Banker och Finansbolag så trädde NPL backstop-förordningen i kraft 26e april 2019. Den innebär i korthet att krediter utan säkerhet som uppkommit efter att förordningen trädde i kraft och där kunden är mer än 90 dagar sen med sina kredit- och betalningsskyldigheter måste kapitaltäckas. Dessa måste under år 2 kapitaltäckas upp till 35% för att sedan under år 3 kapitaltäckas till 100%.

För er som överväger att sälja avskrivna konsumentkrediter kan vi erbjuda olika alternativ:

 • Engångsförsäljning av portfölj med gamla avskrivna eller förfallna fordringar.
 • Löpande försäljning av konstaterade kundförluster.
 • Anlita oss som ombud för inkasso och sedan sälja era fordringar vid valt tillfälle i inkassoprocessen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och nyheter direkt i din e-post.