Så kapar du kostnader genom outsourcad lösning

Många gånger avstår företag och organisationer från att ta steget mot en outsourcad inkassolösning då de har interna anställda som tar hand om det. De anställda gör ofta ett utmärkt jobb med stort kundfokus, men faktum är att de flesta inkassoaktörer idag enbart tar betalt genom att behålla del av arvodet på påminnelsen/inkassokravet och erbjuder en i övrigt kostnadsfri inkassoprocess. Ställer man möjligheten att få tjänsten kostnadsfritt mot att ha ett par anställda på heltidslön, blir det svårt att argumentera för en intern lösning. Kassaflödet blir till och med ofta positivt eftersom inkassoleverantören med sin specialistkompetens kan ge högre återvinning än det interna teamet. Med rätt hantering stärks även relationen mellan kunden och den skuldsatte.

Företagen har dessutom sällan samma behov av resurser för att hantera inkassoärenden över tid. Ofta är det under särskilda perioder, som när påminnelser och krav ska skickas, som trycket ökar. Det blir med andra ord svårt att på ett effektivt sätt tillhandahålla fasta tjänster som är präglade av toppar och dalar.

Miljoner i återbetalning

Utöver detta kan man få tillbaka en del av arvodena för påminnelser och inkassokrav. Om man exempelvis vill outsourca påminnelsehanteringen, kan man få en återbetalning på arvodet för påminnelseavgiften. För närvarande är den lagreglerade påminnelseavgiften 60 kronor och din outsourcingpartner behåller endast en del av avgiften. Din återbetalning blir alltså ett betydande överskott. För de ärenden som går till inkasso tillkommer även där ett arvode för inkassokravet och även i dessa fall finns möjlighet till återbetalning. Sammantaget är detta något som större verksamheter kan tjäna flera miljoner om året på.

Samma kundnära bemötande

Många undviker att anlita ett externt inkassobolag eftersom de tror att det kommer innebära badwill för dem – att de kommer att ta till med hårdhandskarna på ett sätt som inte gynnar någon. Dessutom vill man ogärna göra sig av med personal som arbetar med dessa frågor eftersom man är mån om att ha en egen, kundtillvänd process. Frågan är varför man tror att en extern aktör inte skulle kunna erbjuda samma sak? En verksamhet som specialiserat sig på just inkassofrågor har bevisligen goda förutsättningar att kunna hantera detta på ett föredömligt sätt.

Har du koll på reglerna?

Inom främst offentlig sektor ställs allt högre krav på förmågan att förhålla sig till det regelverk som råder kring inkassoförfarandet. Reglerna ändras löpande och för att hålla sig à jour med vad som gäller, krävs det att man är väl insatt. Dessutom måste rutinerna ständigt uppdateras i överensstämmelse med de ändrade reglerna. Allt detta kräver att man har rätt system och kompetens för att kunna anpassa sig – snabbt.

Ett genomtänkt beslut

Till syvende och sist handlar beslutet om huruvida inkassotjänsten bör outsourcas eller om den ska behållas internt, och om vilket tillvägagångssätt som resulterar i att kommunens pengar förvaltas på bästa möjliga sätt. Fundera på hur ni arbetar för att säkerställa att er befintliga lösning faktiskt fungerar på ett sätt som gör att portföljen behåller sitt värde. Görs tillräckliga insatser i såväl påminnelse- och inkassoförfarandet som i efterbearbetningen och hur ser kompetensen ut internt? Besvara dessa frågor och inta en god utgångspunkt för att komma till ett genomtänkt beslut.