Sergel uppmanar till att prata om ekonomi för att öka välbefinnandet i relationen

Att prata om ekonomi är en viktig del av alla relationer, men många människor upplever det som ett svårt samtalsämne. Det är särskilt viktigt att ha den dialogen när det sker förändringar i ekonomin, både inom relationen och i omvärlden. Med ökad kommunikation och öppenhet kring ekonomi kan ni minska stress och stärka relationen.

Att prata om ekonomi är en viktig del av relationen och kan påverka både det kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska välbefinnandet - däremot upplever många det som ett jobbigt samtalsämne. När det ekonomiska läget förändras kan det dock vara särskilt viktigt att ha haft den dialogen. Det möjliggör bibehållandet av en sund parekonomi och ökar sannolikheten att kunna hantera ekonomiska utmaningar.

Ekonomi kan vara jobbigt att prata om med sin partner av flera skäl. För det första kan pengar vara en känslig fråga för många människor, det kan finnas olika syn på hur pengar ska användas och vad som är viktigt när det gäller ekonomi. Det kan också finnas skuld- eller skamkänslor, till exempel om man har höga skulder eller inte känner att man tjänar tillräckligt mycket. På Sergel uppmanar vi alltid till att prata om ekonomi oavsett vilket situation man befinner sig i - det finns ingen bättre känsla än att tillsammans ha kontroll över situationen.

I en rapport som genomförts av Länsförsäkringar visade resultatet att 46 procent endast pratar om ekonomi med sin partner ibland. Bristande kommunikation kring ekonomi kan ha negativa effekter på relationen och vara boven till många konflikter.

Att ha en god parekonomi kan minska stress och oro kring ekonomiska beslut och samtidigt stärka relationen genom ökad öppenhet och kommunikation. För att hantera ekonomiska utmaningar kan det vara viktigt att ha en gemensam plan. Det kan innebära att:

  • Vara ärlig med vilka inkomster och utgifter man har.
  • Skapa en budget.
  • Diskutera spar- och investeringsmål, både egna och gemensamma.
  • Överväga att, om möjligt, öka besparingar för att hantera eventuella oförutsedda kostnader.
  • Ta hjälp om det behövs. Kommunen erbjuder gratis rådgivning.
  • Våga prata om pengar efter separation.


Sergel siktar mot att erbjuda inte bara finansiella tjänster, utan också hjälpa människor att bygga en hållbar ekonomi genom öppenhet, tips och råd. Med en gemensam plan kan ni bygga en stark och hållbar parekonomi.