Sergel träffar mitt i prick med fokus på individen! Minskar antalet betalningsföreläggande till Kronofogden med 35%

Ett ökat fokus på att anpassa processer efter gäldenärerna och satsa mer på mobila tjänster visar sig vara ett framgångsrecept. Efter förra årets kraftiga tillväxt, där affärsområdena mobile services och kredithantering växte kraftigt (samlat närmare 50%) och lönsamheten ökade kraftigt, kan man konstatera att den valda riktningen fortsatt är helt rätt. Sergel visar under första halvåret stabil omsättningstillväxt och ett stärkt resultat mot föregående år. Samtidigt minskar antalet skickade betalningsföreläggande till Kronofogden från 109.000 till 71.000 betalningsförelägganden för perioden januari till augusti 2020 jämfört med 2022. En förflyttning som ligger helt i linje med företagets fokus på positive impact och att vara värderingsstyrda enligt We Care.

Sergel har det senaste året gjort en förändringsresa som börjar märkas av på marknaden. Något som fått resonans hos både nya och befintliga kunder. Med utgångspunkt i We Care värnar Sergel om individen med mål att hjälpa gäldenärerna till en bra betalningslösning. Samtidigt som kunderna värnas en bättre, mer lönsam och hållbar kundrelation. Genom att förstå vilken kanal, vilket budskap och även se till olika förutsättningar blir varje kontaktpunkt individanpassad. Och det arbetet utgår från den enskilde medarbetaren.

”Jag är stolt över hur vi kommit ihop som bolag, och över den förflyttning vi gjort tillsammans de senaste två åren. Vi är starkt värderingsstyrda och tror på positive impact! Vi ser nu tydligt effekterna av de insatser vi gjort sedan början av förra året. Med en tydlig strategi i ryggen och sedan ett starkt fokus på att få ut ägarskap i organisationen. Det har lett till en klar tillväxt inom våra prioriterade områden och kraftigt förbättrat resultat genom att vi arbetar mer med rätt saker. Att fortsätta visa tvåsiffrig tillväxt inom kredithantering och ett så positivt resultat är ett styrketecken då vi har väldigt tuffa jämförelsetal eftersom vi samma period förra året visade en tillväxt på 54% mot 2020” säger Erik Wennhall, VD på Sergel Kredittjänster.

Sergel redovisade redan i våras kraftigt förbättrade resultat och nu syns detta i lönsamheten.

“Vi har under perioden haft ett ökat fokus på lönsamhet, vilket också syns tydligt i resultatet” fortsätter Erik Wennhall.

Även Sergels meddelandetjänster, Connect, gör fortsatt bra ifrån sig. För perioden ökade SMS-volymerna med 21% och intäkterna med 25%, jämfört med samma tidsperiod 2021. Det är ett kvitto på att Connect gör rätt saker. Samtidigt bevisar det effektiviteten av SMS-tjänsten som i dagsläget är den snabbast växande marknadsföringskanalen med en oslagbar öppningsgrad.

Sergel har de senaste månaderna även fått förnyat förtroende av sina absolut största kunder, där man bland annat behåller sin dominerande ställning på kredithantering inom telekom. Men även nya stora kunder har valt att samarbeta med Sergel och fler är på väg in.

”Vi ser att de insatser vi gjort inom tillväxt och försäljning tagits emot oerhört väl av marknaden, med rekord inom nykundsintag för storlek på kunder såväl som antal nya kunder in, vilket lovar gott framåt” avslutar Erik Wennhall.

Det senast året har Sergel seglat fram som branschens utmanare. Nu syns resultatet av det arbetet då allt fler kunder ifrågasätter gamla arbetssätt som i många fall resulterar i att fler gäldenärer hamnar hos kronofogden. Sergels mål på sikt är att ytterst få ärenden ska gå till kronofogden och att som expert på kommunikation och betalningsbeteende hjälpa människor till en hållbar ekonomi genom individanpassad bearbetning.

Sergel är en av Sveriges ledande leverantörer av kredithanteringstjänster, kända för sin spetskompetens inom telekom, bank och finans. Bolagets främsta affärsområden kan delas upp på tre ben; kredithantering, kreditupplysning samt mobila betal- och meddelandetjänster.