Fokus på förändring ökar inkasseringen

Genom att lyssna på kunder och samarbeta med leverantörer och interna team strävar Sergel efter att optimera produkter och tjänster för att möta användarnas behov. 

Efter 10 år i produktteamet, men totalt 20 år på Sergel vet jag att ingen aktivt väljer att hamna hos inkasso. Hos inkasso hamnar människor och bolag av andra anledning och anledningarna kan vara många. Kanske har man helt enkelt glömt bort sin faktura, eller så har man inte tillräckligt med pengar.

Då man som skuldsatt sällan bara har ett krav hos ett av inkassobolagen är det viktigt för oss på Sergel att vi hamnar högst upp i den betalningsskyldiges, gäldenärens, betalningshög. Det beror på att ekonomin sällan möjliggör att samtliga skulder kan betalas in. Inkasso är en färskvara, och därför gäller det för oss som inkassobolag att ständigt anpassa oss och följa med i utvecklingen. Allt för att säkra en snabb, effektiv och användarvänlig hantering. 

Optimerar på alla nivåer
För oss är det viktigt att lyssna på våra gäldenärer och förstå vad vi kan göra för att underlätta för dem. Vi vill synliggöra fördelarna som kommer med att skulden blir betald och betona den flexibilitet vi erbjuder genom olika betalkanaler. Detta gör att vi alltid arbetar med förändring och utveckling. Vi vill att det ska vara enkelt att vara gäldenär hos Sergel, i en redan svår situation.

Vår strävan att göra det enkelt för gäldenärer går han i hand med vår önskan om att vara lyhörda för våra befintliga kunders processer och önskemål om förändringar. Genom att samarbeta med och förstå våra kunders dagliga arbetsflöden kan vi tillsammans hitta lösningar som minimerar manuellt arbete och möter kundernas, men även potentiella kunders, unika utmaningar och behov.

Med en löpande dialog och ständig kravställning på våra leverantörer och samarbetspartners kan vi säkerställa att våra system och gemensamma processer alltid håller en hög standard. Något som är självklart för Sergel.

Viktigast av allt är det att vända sig inåt och lyssna på Sergels medarbetare. Genom att ständigt utmana våra flöden och processer internt, och vara lyhörda gentemot våra kollegor, kan vi identifiera fler moment i hanteringen som går att automatisera. Det leder i slutändan till högre återvinning och det är dessa insikter som driver oss att utveckla våra system till att bli än mer anpassade efter användarnas behov och önskemål.

Genom att vi i Sergels produktteam får arbeta nära våra kunder och leverantörer, lära känna våra gäldenärer och tillsammans med organisationen ständigt utmana flöden och processer, skapar vi de rätta förutsättningarna för att optimera Sergels produkter och tjänster. Så, även efter 20 år på Sergel, är min passion för att göra skillnad starkare än någonsin.

Helene Aalto
Business Solution Manager, Product & Development