Att leva på existensminimum – skuldsanering som sista utväg

Skuldproblem uppstår ofta i samband med större livsförändringar såsom skilsmässor, arbetslöshet eller sjukdom - situationer som vem som helst kan hamna i. Utan marginaler blir det svårt när omständigheter som påverkar ekonomin förändras. När situationen blir ohållbar och man inte längre har möjlighet att betala av sina skulder på egen hand kan skuldsanering, i extrema fall och som sista utväg, hjälpa.

Så fungerar skuldsanering
För svårt skuldsatta kan skuldsanering vara en sista utväg. Det är möjligt att ansöka om skuldsanering när du haft skulder länge som du inte kunnat betala av på egen hand. Ansökan gör du hos Kronofogden och du måste uppfylla vissa krav för att få den godkänd, bland annat visa att du försökt göra allt du kan för att förbättra situationen.

Skuldsaneringen går ut på att du betalar av så mycket som möjligt under en begränsad tid. När tiden passerat har du inte längre några skulder kvar. Dina kvarvarande skulder skrivs med andra ord av och du behöver inte längre betala tillbaka dessa.

Att leva på existensminimum
Vid beviljad skuldsanering lever du på existensminimum den tid som du betalar tillbaka på skulden, vilket är upp till max fem år. Kronofogden gör då en beräkning på hur mycket du får behålla av din lön så att du klarar din försörjning, med bostadskostnad, mat, hushållsel och en del annat.

Det är däremot oerhört viktigt att poängtera att skuldsanering är och bör vara den absolut sista utvägen och inget att sträva efter eller se som en enkel lösning. Att leva på existensminimum innebär extrema begränsningar eftersom du lever på så pass lite pengar. Under denna tid får du inte ta nya krediter eller dra på dig nya skulder heller.

Ta tag i problemen direkt
På Sergel arbetar vi proaktivt och råder alltid till förebyggande insatser. Det finns åtgärder att vidta för att hantera skulder och slippa välja skuldsanering som sista utväg, vilket vi återigen avråder ifrån om möjligt. Försök istället:

1. Ta tag i problemen direkt och lägg upp en plan för hur de kan hanteras. Ett första steg kan vara att kartlägga vilka du är skyldig pengar och hur mycket det rör sig om genom att öppna alla räkningar. Det kan vara ett jobbigt uppvaknande men så värdefullt när du väl tar tag i det.

2. Kontakta den eller dem du är skyldig pengar, oavsett om det är banken, ett företag eller inkassobolag. Ofta finns det möjlighet att gemensamt hitta en lösning som passar dig. Om du exempelvis har en skuld hos Sergel kan vi hjälpa dig genom att bland annat lägga upp en avbetalningsplan som är anpassad utifrån dig och din situation. Här kan du läsa om hur vi hjälpt andra.

3. Sök rådgivning och ta hjälp. Det finns mycket hjälp att få som dessutom är gratis, via Podcasts, på Youtube, från omgivningen eller via din kommuns budget- och skuldrådgivning. Du ska inte känna någon skam i den situation du befinner dig i, använd det i stället som bränsle för att ta tag i problemet. Det finns ingen bättre känsla än att ta kontroll över situationen.

4. Ta extrajobb. Om du märker att betalningspåminnelserna ökar, att fler och fler inkassokrav dimper ner i brevlådan och anledningen är att du inte har möjlighet att betala, fundera då på om ett extrajobb hade hjälpt. Även om det bara är för en kort period kan ett extrajobb vara till stor nytta när pengarna inte räcker till.

5. Sälj saker du inte längre behöver. Om pengarna inte räcker till kan en bra idé vara att rensa hemma. Har du saker som du inte längre använder eller har nytta av? Sälj dem! Även små summor kan vara värdefulla.

Och återigen, känn inte någon skam i situationen du befinner dig i, använd det i stället som bränsle för att ta tag i problemet. Här kan du hitta flerekonomiska tips.