Sergels lunchseminarium - läget i Sverige, omvärlden och AI

Sergels höstspaning med Fredrik Reinfeldt - utforska ekonomi, AI och samhällsutmaningar. Få insikter från vårt hybridevent den 17 oktober, inklusive diskussioner om AI och kreditriskbedömning. Läs mer om teknologins framtid och Sveriges roll i den globala ekonomin.

På tisdagen den 17 oktober arrangerade Sergel Kredittjänster ett hybridevent som gästades av Fredrik Reinfeldt. Evenemanget inleddes med ett föredrag av Reinfeldt som fokuserade på situationen i Sverige, med särskilt fokus på det ekonomiska läget, inklusive kriser och dess påverkan på samhället. Därefter ledde Christian Hagegård, Head of Marketing på Sergel, en paneldiskussion med Pamela Clark, Head of Business Development på Sergel, och Fredrik Reinfeldt. Diskussionen berörde möjligheter med teknisk utveckling, särskilt inom området artificiell intelligens (AI).

De flesta företag lägger nu enormt stort fokus på ökad digitalisering och AI. Hur är det med kompetensen och är det AI som ska lösa alla problem? Vad tror du Pamela?

Vi behöver hela tiden arbeta med kompetensutveckling. Vi behöver vidareutbilda våra medarbetare, se över hur vi rekryterar nya och vid behov köpa in kompetens för att kunna hantera framtiden med AI. Vi behöver säkra upp att vi anpassar oss till den nya vardagen där digitalisering och AI är en stor del. 

Vi tror att rätt användning av AI kommer ge oss, våra kunder och slutkunder en mängd fördelar. Sergels ambition är att det blir lättare att nå en betalningslösning samtidigt som det är enklare för slutkunder att bli skuldfria. Vi vill hjälpa slutkunderna att kunna betala av sina skulder vilket gynnar relationen mellan våra kunder och våra kunders kunder.

Ökad produktivitet tillsammans med minskad kundchurn alltså. Pamela, går det verkligen att åstadkomma det, särskilt nu när det blir allt tuffare för människor ekonomiskt?

Det handlar om en kombination av olika delar, automatisering, dataanalys, noggrannhet, snabbhet och skalbarhet. AI kan utföra upprepande och tidskrävande uppgifter snabbt och effektivt utan trötthet eller misstag. Detta kan leda till en ökad produktivitet och frigöra mänsklig arbetskraft för mer kreativa och strategiska uppgifter. AI kan även bearbeta och analysera stora mängder data med hög noggrannhet för att hitta mönster, trender och insikter som människor eller vanliga automatiserade processer kan missa. Detta är särskilt viktigt för att nå gäldenären vid rätt tillfälle, med rätt budskap, i rätt kanal och lära sig vad som fungerar bäst. Då kan vi ständigt utveckla och anpassa våra processer, vilket är speciellt viktigt i tider av tuffare ekonomi.

Fredrik, hur ser du på de utmaningar och möjligheter som företag möter med tanke på det ökande utbudet och teknologiska framsteg, särskilt inom AI?

Jag tror att företagens utgångspunkt måste vara att inse att det som skett på några år är ett väldigt ökat utbud, en tung teknikfaktor med AI som växer fram i detta. Många företag säger att man gör allt med konsumentutgångspunkt och kundnära, och det finns absolut exempel på det. Men det är lika viktigt att lyssna på åsikter och erfarenheter från alla delar av befolkningen för att säkerställa kundupplevelsen.

Jag tror det finns väldigt mycket att vinna på att upplevas ligga i framkant rent tekniskt, att effektivisera samt lägre kostnader, och samtidigt bör man verkligen ge utrymme till den här moderna tekniken där folk får större möjligheter att påverka, där man upplever att man kommer fram och kan ställa frågor. Vi hör trots allt att inte alla är helt nöjda, och vi står inför problem med bedrägerier, särskilt mot äldre, samt svårigheter för vissa att få tillgång till eller dra nytta av det fulla utbudet som erbjuds.

Men det här upplever jag mer som marknadsvård och den som sköter sig rätt här kommer helt enkelt växa och bli större, så det finns stora förutsättningar.

Pamela, kan du ge några exempel på hur AI används för att bedöma kreditrisker mer noggrant och effektivt? 

Maskininlärning och prediktiv analys används redan idag i kredithanteringen för att bedöma kreditrisker genom att utvärdera olika variabler och faktorer. Sedan tidigare använder vi även maskininlärning i vår ”dialerfunktion” för en utökad inkassering. Då ringer vi automatiskt upp våra kunder baserat på resultat från våra scoring-modeller och våra kunders segmenteringsval. 

Vidare används maskininlärning för att utveckla mer avancerade scoringmodeller. Traditionell scoring använder historisk finansiell information, men maskininlärning och AI kan inkludera en bredare uppsättning variabler, inklusive beteendemönster och icke-traditionell information, som sociala medieaktivitet eller mobilapp-användning. Maskininlärning och AI gör det möjligt för oss och kreditinstitut att använda en bredare och djupare uppsättning data och variabler för att bedöma kreditrisker mer noggrant och effektivt, vilket leder till bättre beslut och minskade förluster. 

Fredrik, hur kan Sverige navigera i den snabbt föränderliga och osäkra globala ekonomin?

Sätter man Sverige som utgångspunkt ligger vi långt fram i fintech-användning, med kontanter som försvinner, i en väldigt innovativ ekonomi. Vi har många start-ups och rätt omfattande mängder av kapital i Sverige, både på privatsidan och i våra pensionsfonder. Det skapar en väldigt bra växtmiljö. Det här tror jag verkligen kan bli en framtidsframgång för Sverige.

Intresset kring evenemanget var stort och vi vill tacka alla som deltog såväl fysiskt som digitalt. Nästa Sergelevenemang blir preliminärt den 15 februari. Hoppas vi ses då!

Kontakt

Christian Hagegård
Head of Marketing Sweden
christian.hagegard@sergel.com
076-141 21 05