Sverige i kristider - växande oro och skuldberg

Sverige befinner sig i en utmanande ekonomisk situation, präglad av ökande skuldbelopp och minskade betalningsmöjligheter trots en fortsatt hög aktivitet. Teknisk innovation och ansvarsfull ekonomisk hantering, inklusive användningen av AI och maskininlärning för skräddarsydd kommunikation, blir alltmer avgörande för att hantera dessa utmaningar och erbjuda stöd till dem som påverkas.

Sverige står inför en ekonomisk utmaning av historiska proportioner. Under de senaste sex månaderna har vi bevittnat en trend som sätter många svenska hushåll och företag i en tuff ekonomisk situation. Inte nog med det har Riksbanken nyligen levererat ett nytt räntebesked som skapat ytterligare oro.

Skuldbeloppen hos Kronofogden har stadigt ökat under de senaste åren och accelererar nu enligt senaste statistiken. Det totala skuldbeloppet har ökat med 3,8 miljarder kronor jämfört med första halvåret 2022 och har nu nått rekordhöga 14,6 miljarder kronor. Dessutom påverkar ökningen av antalet ärenden människor i alla åldersgrupper, framför allt hos äldre där man sett en ökning på 18 %. Det tyder på att ekonomiska svårigheter inte är begränsade till en viss generation.

Ökat behov av att förstå ekonomisk påfrestning

På Sergel ser vi att den genomsnittliga betalningen på befintliga skulder sjunker även om aktiviteten fortfarande är relativt hög. Det handlar om en minskning på 9 % för både frivilliga betalningar och de som betalar på grund av utmätning. Det finns med andra ord en betalningsvilja men betalningsutrymmet är lägre för de som betalar.

Detta betonar behovet av att förstå och hantera de ekonomiska påfrestningarna som många människor står inför och hur de påverkar deras förmåga att uppfylla sina betalningsåtaganden. Det är viktigt att övervaka och analysera dessa ekonomiska faktorer noggrant för att kunna vidta lämpliga åtgärder och erbjuda stöd till dem som påverkas”, säger Laila Svahn, vd på Sergel Kredittjänster.

Teknisk innovation och ansvarsfull ekonomisk hantering

I vår strävan att möta de ekonomiska utmaningarna som vi står inför, måste vi rikta vår uppmärksamhet både på det nuvarande läget och den bredare ekonomiska bilden. Historiska exempel från tidigare kriser kan ge oss insikter och lärdomar som är värdefulla. Samtidigt öppnar teknologisk utveckling dörrar till nya möjligheter för ekonomisk tillväxt.

Att vidta rätt åtgärder gentemot rätt person, med segmentering och selektering, har aldrig varit viktigare än idag i och med svårigheterna med att inkassera. Tekniken har blivit en oumbärlig partner i denna process – där förmågan att anpassa vår kommunikation efter mottagaren är nyckeln till att uppnå önskade resultat.

”Genom att använda AI och maskininlärning kan vi anpassa kommunikation och insatser efter människors unika behov. Detta gör det möjligt för oss att skicka ut skräddarsydda budskap som är mer benägna att engagera och leda till önskade handlingar. Även om vi redan har denna teknik i bruk, fortsätter vi ständigt att utveckla den. Det handlar inte enbart om att driva inkasso, utan också om att hjälpa människor att hitta lösningar. Automatiserade IT-åtgärder och AI är en förutsättning för att lyckas i dagens digitaliserade värld” säger Laila Svahn.

Framtiden är osäker, men med rätt strategier och ansvarsfull ekonomisk hantering kan vi stärka vårt samhälle och våra hushåll för att möta de utmaningar som ligger framför oss. Om du vill höra mer om detta kan du anmäla dig till Sergels höstevent med Fredrik Reinfeldt den 17 oktober. Det går bra att anmäla sig både fysiskt och digitalt.

Kontakt

Christian Hagegård
Head of Marketing Sweden
christian.hagegard@sergel.com
076-141 21 05

Fakta om Sergel

Sergel Kredittjänster grundades 1988 och är idag en av de ledande leverantörerna av kredit- och inkassotjänster i Sverige. Verksamhetsområdena inkluderar kreditbeslutshantering, fakturaadministration och inkasso. Det största affärsområdet är inkasso, men företaget är även en av Sveriges största leverantörer av SMS-tjänster.