Sergels transformationsresa mot innovation

Sergel befinner sig på en spännande resa mot att bli en ledande innovatör på den nordiska marknaden. Vår övergång till att bli en nordisk partner innebär förändringar på flera nivåer, inklusive utveckling och innovation. Vi har identifierat specifika fokusområden för att driva denna strategi framåt.

En sammanhållen nordisk organisation
En viktig del av vår strategi är att IT och innovation ska vara en central, nordiskt anpassad funktion. "Denna funktion kommer att söka synergier, erbjuda smidighet, säkerställa utveckling och främja personlig tillväxt. Genom att samla kompetensen internt kan vi nyttja våra medarbetares färdigheter på bästa sätt, vilket kommer leda till innovativa lösningar för våra kunder," säger Niklas Ruus, Chief Technology Officer Group IT på Sergel.

Snabba svar på marknadsförändringar
På Sergel strävar vi efter att lösa våra kunders problem och vara deras prioriterade partner. "Vi vill ligga i framkant och kunna svara snabbt på marknadsförändringar, behov och trender. Genom att testa och utvärdera nya lösningar, arbetar vi metodiskt för att snabbt leverera produkter som skapar värde för våra kunder och ökar vår anpassningsförmåga," förklarar Niklas Ruus. "Vi siktar på att vara teknologiskt ledande och använda den senaste teknologin, inklusive AI, för att skapa konkurrensfördelar. Genom att bygga egna lösningar kan vi snabbt anpassa oss till marknadens behov."

Förbättrat kassaflöde med strategiska förändringar och nytänkande
Under de senaste två åren har Niklas Ruus lett utvecklingsarbetet inom IT på den svenska marknaden, och företaget har sett positiva resultat av förbättringsarbetet. "Genom att effektivisera och ta hem viktiga funktioner har vi förbättrat vårt kassaflöde och samtidigt förändrat vårt arbetssätt för att bli mer innovativa. Denna resa är pågående, och vi ser fram emot att implementera liknande förändringar i hela Norden," säger Ruus.

En sömlös kundupplevelse
Vi ser ett ökat behov av nordiska lösningar bland våra kunder och arbetar för att skapa en sömlös upplevelse över gränserna. "Genom att erbjuda data och ingångar via API kan våra kunder integrera våra tjänster i sina egna system och få tillgång till värdefull information. Detta möjliggör en bättre förståelse för kundernas beteendemönster och förbättrade slutsatser genom samkörning av data," förklarar Niklas Ruus.

Nyckeln till framgång är snabbrörlighet
Sergel har anammat ett mer agilt arbetssätt där företaget kontinuerligt uppdaterar och förbättrar sina tjänster. "I stället för att arbeta med stora projekt som tar lång tid att slutföra, fokuserar vi på att snabbt leverera värde till våra kunder. Detta gör oss mer flexibla och snabbrörliga, vilket är avgörande i dagens föränderliga marknad. Även om situationen och behoven ser annorlunda ut i olika länder kommer vi att samordna och göra detta tillsammans. Vi kommer att nyttja kompetensen på bästa möjliga sätt och arbeta tvärfunktionellt," säger Niklas Ruus.

En positiv och stödjande arbetsmiljö öppnar upp för nya möjligheter
Vårt mål är att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig inkluderade och motiverade att bidra till vår gemensamma framgång. "Vi ser fram emot att fortsätta denna spännande resa tillsammans med våra kunder och medarbetare. Jag är övertygad om att vår nya nordiska Tech-organisation kommer att öppna upp för nya möjligheter och framgångar för oss alla," avslutar Niklas Ruus.