Sommarhälsning från Sergels vd Laila Svahn

I önskan om en varm och glädjefylld sommar, reflekterar Sergels vd Laila Svahn över prestationer under det gångna halvåret och framstegen mot att bli ett självledarskapsinriktat företag som värnar om kunder och slutkunder. Laila Svahn riktar ett stort tack till kunder, samarbetspartners och medarbetare och ser fram emot hösten med tillförsikt.

Med sommar- och semestersäsongen i antågande vill jag ta tillfället i akt att önska er en varm och glädjefylld sommar. Det är en tid för avkoppling, återhämtning och möjligheten att skapa minnesvärda stunder med nära och kära. 

Sommaren ger oss också möjlighet att blicka tillbaka på våra prestationer under det gångna året. Sergel har fortsatt sin förändringsresa. Med utgångspunkt i We Care fortgår arbetet med att värna om individen med mål att hjälpa slutkunderna till en bra betalningslösning. Samtidigt värnas kunder en bättre, mer lönsam och hållbar kundrelation. Allt detta tack vare vårt fantastiska team av engagerade medarbetare.

Mycket har hänt under det gångna halvåret 
Ett av mina viktigaste mål inför året var att fortsätta utveckla Sergel till ett bolag drivet av självledarskap. Genom självledarskap växer man inte bara som människa utan känner även ett större engagemang, ökat ansvarstagande och stärkt innovationsförmåga. För att får ut självledarskapet har vi testat helt nya arbetssätt, var vi utökat befogenheter i teamen. De nya arbetssätten ökar inte bara självledarskapet utan gör också att vi levererar ännu snabbare svarstider mot kund och möter upp deras krav på ett bättre sätt.  

Sergel har även haft fortsatt högt deltagande och fantastiska resultat på vår medarbetarundersökning. Genom att prioritera nöjdhet och engagemang kan vi skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö där medarbetarna trivs och känner sig motiverade att göra sitt bästa.  

Vi har lagt stor vikt vid att genomföra utbildningar på alla nivåer inom bolaget för att stärka vår kompetens och säkerställa effektivitet. Vi har investerat i handläggarutbildning med den legitimerade kuratorn och terapeuten Sandra Jannas, för att förbättra vår hantering av ärenden och maximera vår servicekvalitet. Dessutom har vi genomfört GDPR-utbildning för samtliga medarbetare. På så sätt kan vi säkerställa att vi följer de strikta dataskyddsförordningarna och skyddar våra kunders integritet på bästa sätt. Vidare har vi avslutat en 1,5-årig ledarutbildning som syftade till att utveckla och stärka våra ledare, vilket i sin tur främjar en positiv arbetsmiljö och effektivt beslutsfattande.  

Under våren har vi glädjande nog genomfört två framgångsrika kundevent. Dessa evenemang har varit en fantastisk möjlighet att stärka våra kundrelationer och bygga nätverk inom branschen. På Legal-eventet, Fokus på bedrägerier, samlades vi för att samtala kring bedrägerier och dess utmaningar. Genom inspirerande talare och interaktiva sessioner skapade vi en plattform för kunskapsutbyte och insiktsfulla diskussioner. Vi avslutade eventsäsongen med Sergel Connect och Trender från Mobile World Congress 2023 - även det ett lyckat event med många deltagare.

Fokus på utveckling 
Till hösten vill vi bland annat ta nästa steg med att vidareutveckla såväl tjänster som våra webbportaler, för både kunder och slutkunder. Genom att fortsätta förbättra funktionalitet kan vi underlätta för slutkunder och samtidigt anpassa tjänster och verktyg utifrån våra kunders behov och önskemål. Vi strävar efter att fortsätta vara en strategisk och innovativa partner. Det ska vara enkelt och smidigt att ha med Sergel att göra. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla våra kunder och samarbetspartners för ert fortsatta stöd och förtroende. Våra relationer och samarbeten har varit en källa till inspiration och gett värdefulla insikter i hur vi kan förbättra de tjänster och relationerna som vi har. Jag vill även tacka alla medarbetare för ert fina arbete. Nu ser vi fram emot hösten med stor tillförsikt och laddade batterier.    

Trevlig sommar! 
Laila Svahn, vd Sergel Kredittjänster 
 

Fakta om Sergel

Sergel Kredittjänster grundades 1988 och är idag en av de ledande leverantörerna av kredit- och inkassotjänster i Sverige. Verksamhetsområdena inkluderar kreditbeslutshantering, fakturaadministration och inkasso. De största affärsområdet är inkasso, men företaget är även en av Sveriges största leverantörer av SMS-tjänster.