Med flexibel, utbildande och inkännande hantering kan vi minska skuldberget

Min erfarenhet är att många som hamnar hos inkasso vill göra rätt för sig, men har tagit ett felsteg, missar sista betaldatumet eller glömmer bort brevet och hamnar där av misstag. Vem som helst kan hamna på inkasso och orsakerna kan vara många, men jag tror oftast att det grundar sig i att man inte har fått lära sig om privatekonomi, att förvalta sina pengar på rätt sätt.

I dagens samhälle är kreditköp och lån oerhört lättåtkomligt och det bör därmed ligga i allmänintresset att utbilda och informera framför allt barn och unga vuxna för att de ska kunna göra välgrundade ekonomiska val. Jag tror att början till problemet, att så många unga blir överskuldsatta, grundar sig i bristen på kunskap. Här kan vi hjälpa till. I skolan får vi inte lära oss att budgetera. Vi får heller inte lära oss hur vi ska förhålla oss till vår inkomst i förhållande till våra utgifter. Utan den kunskapen blir det svårt att agera förnuftigt när ekonomin tryter.  

Telekom, ett av våra expertisområden, bidrar till en väldigt stor del av den skuldbeläggning som existerar, speciellt hos unga vuxna. Människor använder sina telefoner till i princip allt. De betalar räkningar, planerar sin vardag, skriver anteckningar, upprätthåller sitt socialliv genom att chatta på olika sociala plattformar, delar sitt privatliv med andra personer, shoppar och mycket, mycket mer. Av den anledningen är det extra viktigt för oss att förse våra kunder med information om sina kunder. Det möjliggör att de kan täppa till hål i sin kreditgivning och optimera sina processer. För vår del handlar det lika mycket om att förse våra kunder med rätt typ av information för hanteringen av deras kunder som det är att hjälpa slutkunderna att bli skuldfria. Det finns hjälp att tillgå även på andra håll, via budget- och skuldrådgivare i kommuner, från omgivningen och online, vilket både vi och våra kunder måste bli bättre på att informera om. Jag ser allt detta som ett cirkulärt flöde av kedjelänkar som bidrar till det stora hela, vilket i slutändan handlar om att skapa samhällsnytta samtidigt som vi värnar om de kunder vi samarbetar med och vars fordringar vi förvaltar.

Som kundansvarig inom just telekom möter jag detta till vardags. Branschen måste bli bättre på att agera flexibelt, se hur situationen ser ut här och nu, ta lärdom och dra nytta av det i agerandet framåt. Vi måste bli bättre på att vara ödmjuka inför förändringar och anamma dem, speciellt i förhållande till allt som händer runtomkring. Vi vet att förändringar i omvärlden påverkar människors ekonomi, och vi som besitter rätt kunskap och kompetens måste använda den på ett förnuftigt sätt. Nu mer än någonsin.  

På Sergel vill vi vara the good guy i inkassobranschen. De som underlättar och gör det enkelt för människor att betala genom individanpassade lösningar. Det finns många och långa vägar att gå för att minimera skulder och vi är på väg i rätt riktning. Genom bland annat samarbetet med Kivra, vår nya webb med mycket värdefull information, rätt typ av utbildning för medarbetare i direktkontakt med skuldsatta och vårt utökade talsvar. Vi satsar även extra mycket på unga vuxna, i åldersgruppen 18–25, där vi anpassat inkassokraven för att göra det enklare att lösa betalningar. Vi vet att denna åldersgrupp är beroende av när lön och studiebidrag betalas ut, vilket gjort att vi kunnat anpassa betaldatumet därefter.

En av de viktigaste bitarna för att inte hamna i ekonomiska problem är att ha en buffert för oväntade och tuffa tider. Det kan vara svårt att spara ihop pengar, men att avsätta en hundralapp här och där kan göra stor skillnad i det långa loppet.

Tillsammans med våra kunder kan vi bidra till ett mer skuldfritt samhälle. 2023 kommer bli ett år då vi fortsatt gör det enklare att betala i ett försök att hjälpa människor till en skuldfri vardag. Även om vi alltid vill hjälpa alla till en skuldfri vardag kan ett fokus på de yngre säkerställa en ekonomiskt trygg framtid. För att vi ska kunna öka kunskapen kring privatekonomi hos allmänheten bör vi börja med dem. Jag tror det kan medföra en positiv dominoeffekt inför framtiden. We Care, som är vårt motto på Sergel, ska genomsyra allt vi gör. 

Adissa Asmar, Contract Manager på Sergel Kredittjänster