Ökande företagsärenden och utmaningar med sena betalningar i höst

Inkassobranschen har sett en betydande ökning av inkassoärenden under 2022, särskilt inom företagssegmentet. Trots ökningen har den totala skuldvolymen förblivit stabil, och förekomsten av betalningsförelägganden och utmätningar har minskat. Inför hösten förväntas dock sena eller uteblivna betalningar öka ytterligare, vilket gör valet av en pålitlig inkassopartner allt viktigare. 

Under 2022 har inkassobranschen haft en betydande ökning av inkassoärenden, enligt branschstatistik från Svensk Inkasso. Samtidigt som antalet gäldenärer minskade något, skickades 9,8 miljoner nya inkassoärenden, vilket innebär en ökning på cirka 10 % jämfört med föregående år.  

En av de mest anmärkningsvärda observationerna är den ökade andelen företagsärenden, som gått från 4,6 % år 2020 till 14,2 % år 2022. I takt med att antalet konkurserna ökar kommer troligtvis mängden företagsärenden bli ännu fler under hösten 2023. Bara under juli i år ökade antalet konkurser med 49 % jämfört med samma period föregående år. Till följd av detta kommer företag sannolikt börja följa sina kunders ekonomiska hälsa alltmer noggrant.  

Stabil skuldvolym och minskade betalningsförelägganden - Positiva trender inom inkassobranschen
En positiv iakttagelse är att den totala skuldvolymen förblir stabil. Skuldvolymen ligger på cirka 108 miljarder kronor och har inte förändrats avsevärt trots ökningen av antalet inkassoärenden. Det kan tyda på att de som hamnar hos inkasso har fler ärenden än tidigare, men med lägre belopp. Med en stabil skuldsituation kan fler personer och företag få möjlighet att hantera sina skulder i ett tidigare skede, vilket är gynnsamt för den ekonomiska stabiliteten och välfärden. 

Det är även positivt att se att förekomsten av betalningsförelägganden och utmätningar har minskat under 2022, vilket kan tolkas som ett tecken på att gäldenärerna är mer benägna att betala. Det kan även indikera att inkassobranschen arbetar närmare och mer anpassat med gäldenärerna genom samarbete och dialog - för att undvika mer påfrestande åtgärder. Något vi på Sergel fokuserat mycket på de senaste åren.  

Sena betalningar på uppgång inför hösten - Varför valet av inkassopartner är avgörande 
Inför hösten, där analytikerna räknar med ytterligare stigande räntor och hög inflation på marknaden, prognostiserar många företag nu att sena eller uteblivna betalningar från kunder kommer att öka.  

Företagens fokus på att få betalt kommer att bli en allt viktigare prioritering vilket gör att valet av att samarbeta med rätt inkassopartner kommer att göra stor skillnad. När en obetald faktura förfaller gäller det att vara snabb med att kontakta kunden. Sergel har utvecklat en effektiv process där vi kommer in tidigt. Genom att ha ett kombinerat fokus på kundvård, kapitalskuld och din kunds betalningsförmåga hjälper vi dig att ta hand om obetalda fakturor på ett smart sätt. Med vår expertis och våra dedikerade team kan företag känna sig trygga i att vi tar hand om deras kravhantering och arbetar för att skydda deras intressen.

Om du har några frågor eller funderingar så tar jag gärna ett möte och berättar mer. Vi kan diskutera nuvarande situation, framtida planer och hur Sergel kan bistå ditt företag för att skapa framgång trots rådande läge.
  
Peter Hasselblad, Key Account Manager  
peter.hasselblad@sergel.com