Sergels processjurister företräder största aktörerna på telekommarknaden

Sergel Kredittjänster erbjuder juridiska tjänster och företräder några av de största aktörerna på telekommarknaden. Genom att värna om relationen mellan kund och kunds kund samtidigt som juristerna arbetar nära handläggarna skapas ett samarbete som värdesätts högt.

“Vårtteam företräder Sergels kunder i olika domstolsprocesser och viär specialiserade på fordringstvister inom framför allt telekom, bank och finanssamt hyresjuridik. Inom telekom företräder vi dessutom några av de största aktörerna på marknaden vilket har gjort att vår kunskap är extra djup inom just det segmentet”, säger Lovisa Nordin, Team Manager för processjuristerna på Sergel.

Sergels juristavdelning har under året vuxit starkt och består nu av nio medarbetare och fler är på väg in. Detta beror på att man genom ett nära samarbete med sina kunder vunnit ett starkt förtroende. Kunderna ska ha möjlighet att ta ställning till olika juridiska frågor och fatta beslut utifrån underlag som de förstår. Genom att göra det svåra enkelt möjliggörs detta.

“Vi känner ett stort ansvar i att företräda våra kunder. Vi representerar inte enbart vår kund och deras varumärke, utan fungerar även som en mellanhand mellan vår kund och vår kunds kund. Det här är något som vi är bra på och det har visat sig gynna utgången i processerna, vilket vi är väldigt glada för. Det gynnar även relationen mellan vår kund och deras kund, eftersom den värnas och tas omhand”, fortsätter Lovisa Nordin.

Sergels We Care-anda, med fokus på individen, är något som genomsyrar det dagliga arbetet. Genom att ha en förståelse för att vem som helst kan befinna sig i en ekonomiskt utsatt situation kan juristerna skräddarsy lösningar utifrån varje enskilt fall. Med rätt kompetens och ett stort team kan Sergels juristavdelning erbjuda betydande hjälp.

Sergel har det senast året seglat fram som branschens utmanare. Nu syns resultatet av det arbetet då allt fler kunder ifrågasätter gamla arbetssätt som i många fall resulterar i att fler gäldenärer hamnar hos Kronofogden. Med korrekt hantering fortskrider juristernas arbete i att verka för kunden och individen.