Sergel får betalt snabbare med Swish som betalalternativ i Kivra

I maj blev Sergel Kredittjänster det första inkassobolaget att erbjuda gäldenärer en enkel och snabb betalning via Swish i Kivra. Sedan dess har det visat sig att fler betalar och dessutom snabbare vilket är ett kvitto på vad vi hela tiden trott, människor vill betala och när vi gör det enklare för dem går det också fort.

- “Vi ser att betalningar med Swish har blivit mycket populärt på kort tid och initiativet går helt i linje med vår strategi att göra inkassoprocessen så enkel och smidig som möjligt för konsumenterna. Swish i Kivra innebär en signifikant förbättrad användarupplevelse och bidrar samtidigt till ett bättre utfall för Sergels kunder”, säger David Nilsson Nannini, Head of Product på Sergel.

Sedan samarbetets start ser Sergel att allt fler betalar via Kivra och dessutom snabbare än tidigare. Hela 60 procent, mot tidigare 49, av betalningarna görs inom fem dagar från det att fakturan tagits emot. På den korta tid som hunnit gå kan Sergel även se att Swish i Kivra tagit nästan 20 procent av alla inkommande betalningar, vilket är lika mycket som Sergels övriga Swish-kanaler tillsammans, via telefon, online och QR-kod.

- “Ett stort fokus för Sergel är att skuldsättningen hos unga ska minska, därför är det här en viktig lösning. Det förstärker Sergels riktning där vi gör det enkelt för människor, framför allt unga, att lösa sina skulder. Givet att såpass många redan valt att använda Swish i Kivra kan vi nog vara rätt säkra på att gäldenärerna upplever betalsättet som enklare och bättre än andra alternativ som vi också erbjuder”, säger David Nilsson Nannini.

I dagsläget tar det i genomsnitt en dag från det att betalningen schemaläggs av gäldenären tills det att pengarna förts över. Tidigare tog det två dagar. Och 85 procent, tidigare 71, av betalningstransaktionerna görs samma dag som gäldenären schemalagt betalningen av fakturan.

- “Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra betalupplevelsen och snabba betalningar är något som är efterfrågat av såväl våra användare som avsändare. Sergel var först ut med att erbjuda sina kunder betalning med Swish i Kivra, så vi är väldigt glada över att det har gett bra resultat”, säger Anna Bäck, VD på Kivra.

Sergel tar position som uppstickaren i kreditbranschen, som vill utmana med hållbar ekonomi som bas. Resan med anpassad och individualiserad betalnings- och kreditprocess fortsätter nu. Målet är att möta kunderna med rätt budskap i rätt kanal och där är Kivra en allt viktigare plattform. Med Swish som alternativ i Kivra slipper kunderna byta till en annan betalkanal och kan direkt lösa sitt ärende snabbt och enkelt. Det ökar chansen att kunden betalar sina skulder direkt, något de allra flesta vill.